Inschrijven via RSS

Gezocht: voorzitter (M/V)

05 nov 2018

Geplaatst door Dennis Ardonne

FIETSFORUM TILBURG IS OP ZOEK NAAR EEN

voorzitter (m/v), 2 tot 4 uur per week

In verband met verhuizing van de huidige voorzitter naar elders zijn wij op zoek naar een opvolger.

De voorzitter bereidt de vergaderingen voor en leidt deze. Hij/zij is woordvoerder van het FietsForum en onderhoudt de contacten met de gemeente (ambtelijk en bestuurlijk). Van hem of haar wordt verwacht dat zij de vergaderingen doelgericht kan leiden, het FietsForum naar buiten toe vertegenwoordigt en een goed gevoel heeft voor politiek-bestuurlijke en ambtelijke verhoudingen. Het is een pre wanneer de kandidaat affiniteit heeft met fietsen en met de regio Tilburg, maar noodzakelijk is dat niet.

Het voorzitterschap betreft een onbezoldigde functie. Wel is er sprake van een onkostenvergoeding, een jaarlijks etentje en de mogelijkheid om als FietsForum-lid deel te nemen aan bijeenkomsten, congressen en events.

Het Forum telt momenteel zeven vrijwilligers. Daarin onder andere een voormalig binnenstadsmanager, een vertegenwoordiger van de Fietsersbond, een verkeerskundige, een ICT-deskundige. Secretariaat en notulering zijn professioneel geregeld.

Het Fietsforum wordt gesubsidieerd door de gemeente. Taken zijn onder meer:

  • de gemeente Tilburg gevraagd en ongevraagd adviseren over beleid en projecten aangaande fietsbeleid en fietsinfrastructuur;
  • activiteiten organiseren om het fietsgebruik in Midden-Brabant te bevorderen.

De taken en projecten zijn onder de leden van het Fietsforum verdeeld op basis van interesse en deskundigheid. Participatie van de voorzitter hierin wordt op prijs gesteld. Enkele voorbeelden van projecten zijn de Fietscafés waarbij we met gasten een avondvullend programma over een thema organiseren. Afgelopen september is er een FietsCafé georganiseerd i.s.m. Gianotten, de gemeente Tilburg en Wim Daniels.

FietsForum denkt en praat ook mee bij het opstellen van gemeentelijke beleidsvisies. Recent waren onder meer aan de orde: de keuzes en inrichting van de toekomstige fietsenstallingen bij het NS-station, de mobiliteitsaanpak van Tilburg, het fietsparkeren en de ontwikkeling van het zogenoemde dwaalgebied in de binnenstad, en de ontwikkeling van snelfietsroutes in de regio.

Ook verzamelen wij onder de naam FietsNetwerkers de meldingen en klachten van fietsers in Tilburg met betrekking tot de fietsinfrastructuur, houden de gladheidsbestrijding en wegomleidingen bij werkzaamheden in de gaten. Via onze website, facebookpagina en nieuwsbrieven praten we graag onze fietsvrienden bij over de mobilitietsontwikkelingen in onze stad Tilburg. Graag nodigen wij uit om eens een kijkje te nemen op deze site: www.fietsforumtilburg.nl.

FietsForum Tilburg kent een platte organisatie en een informele omgang. Er wordt 10x per jaar gezamenlijk vergaderd, meestal op de woensdagavond. Daarnaast vindt er afhankelijk van de lopende activiteiten overleg plaats in subgroepjes. Tussentijds contact vindt veelal plaats per mail of telefoon. Al met al is het een platte organisatie en inspirerende club.

Heeft u interesse of vragen, neemt u dan contact op info@fietsforumtilburg.nl.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.


Over de auteur

Lees meer berichten van


Comments are closed for this post.

© 2019 FietsForum Tilburg