Inschrijven via RSS

Meldingen van onze fietsnetwerkers

Gevaarlijke kruispunten of ontbrekende fietsstallingen kunt u melden bij het FietsForum. De verzamelende klachten worden besproken met de gemeente Tilburg. Samen met de fietsnetwerkers werken we samen aan een beter fietsklimaat. Hieronder een top 10 van meldingen waar de gemeente Tilburg actie gaat ondernemen. Locatie, het verzoek en/of de klacht en de reactie van het fietsforum worden kort toegelicht in deze lijst.

Lijst is bijgewerkt op 20 maart 2018.

[1] Belle van Zuylenpad / Emma Goldmanweg

Verzoek om het Belle van Zuylenpad als veilige fietsroute door te trekken langs de drukke Emma Goldmanweg (noordoostelijke richting), laten aansluiten tegenover MacDonalds op fietsroute Rielseweg.
Dan zou een veilige doorgaande fietsroute ontstaan: Dongepad – Bels Lijntje – Roerpad –
Belle van Zuylenpad – Rielseweg – Boogpad

Goede suggestie. De gemeente gaat twee opties bekijken: doortrekken fietspad Belle van Zuylenpad naar Rielseweg of het fietspad doortrekken langs de Emma Goldmanweg


[2] Fietsparkeren buiten de binnenstad

Het fietsparkeren buiten de binnenstad, vooral bij supermarkten (Jumbo, Onze Lieve Vrouweplein; Paletplein (bij nieuwe Aldi); Westermarkt (op verschillende plaatsen); Wagnerplein (op verschillende plaatsen); bij CAST (Caeciliastraat 1, ingang Spoorpark); bij nieuwbouw bowling Dolfijn.

In bespreking.


[3] Fietspaden tweerichtingen

Op sommige plaatsen langs de Ringbanen moet eens gekeken worden of een stuk tweerichtingenfietspad problemen van fietsers die tegen de richting in moeten rijden, kan oplossen. Bijvoorbeeld langs de Ringbaan West tegenover de Korenbloemstraat, of voor de bowling Dolfijn.

In bespreking.


[4] Fietsrouteverwijsborden

Veel fietsrouteverwijsborden (rode letters) zijn slecht te lezen doordat er zich een groene laag op heeft vastgezet.
Verzoek om deze te laten schoonmaken.

Probleem heeft de aandacht van de gemeente.


[5] Zwartvenseweg

Er doen zich geregeld conflicten voor tussen auto’s en fietsers op de Zwartvenseweg:
1. Bij de kruising met de Reeshofdijk; fietsers krijgen geen voorrang tussen Zwartvenseweg 55c en de fietsdriesprong Reeshofdijk/Zwartvenseweg.
2. Bij de spoorwegovergang waar fietsers dienen te kruisen van de ene kant van de weg naar de andere.

Langs de Zwartvenseweg ter hoogte van de hockeyvelden wordt massaal hinderlijk geparkeerd, omdat het parkeerterrein tijdens de hockeywedstrijden vol is. Hopelijk gaat er voor fietsers een goede oplossing komen bij de verdere aanleg van het Bels Lijntje, langs de Zwartvenseweg

Voorrangssituatie beter regelen ten gunste van de fietser en verkeersdrempels aanbrengen. Deze situatie wordt helemaal heringericht.


[6] Fietsroute door het Leijpark

Het FietsForum Tilburg denkt mee over een fietsroute door het Leijpark. Het park zou er levendiger door worden; bewoners van de Leyhoeve en gasten van Hotel Tilburg zouden sneller en gemakkelijker het winkelgebied Abee, de Piushaven en het centrum kunnen bereiken. Ook voor personeel van de genoemde locaties zou de route een prettige oplossing zijn. Bovendien zou de fietsroute een onderdeel kunnen vormen van een toeristische route (Beekse Bergen, Safaripark, Goirle, Hilvarenbeek, Oisterwijk, Moergestel).

De gemeente gaat de mogelijkheden onderzoeken.


[7] Fietsverwijsborden

In Udenhout zijn verscheidene fiets- en wandelrouteborden geplaatst naar belangrijke locaties. In Berkel-Enschot komen die er ook. FietsForum Tilburg pleit ook voor dergelijke (bruine) borden in Tilburg, vooral ten behoeve van bezoekers.

In onderzoek.


[8] Castorpad

Het Castorpad is een onverhard fietspad. Voorstel om dit te laten asfalteren.

Goede suggestie. Het fietspad staat inmiddels als secundaire route op de fietskaart.


[9] Snelfietsroutes

FietsForum Tilburg adviseert bij de aanleg van snelfietsroutes, bijvoorbeeld naar Waalwijk, vanaf de Alleenhouderstraat. Ook Tilburg – Breda gaat aangelegd worden. We pleiten voor een route, zoveel mogelijk langs de spoorlijn. De route via winkelcentrum Heyhoef heeft niet onze voorkeur (te druk, onveilig). Ook is er geadviseerd over een voorkeurstracé naar Oosterhout.

In onderzoek.


[10] Cityring, spoorlaan en Goirkestraat

FietsForum Tilburg adviseert over het veiliger maken van de Cityring, over de nieuwe inrichting van de Spoorlaan en over de toekomst van de Goirkestraat. Over deze locaties zijn de afgelopen tijd verschillende meldingen binnengekomen.

In onderzoek.© 2018 FietsForum Tilburg