Inschrijven via RSS

Meldingen van onze fietsnetwerkers

Gevaarlijke kruispunten of ontbrekende fietsstallingen kunt u melden bij het FietsForum. De verzamelende klachten worden besproken met de gemeente Tilburg. Samen met de fietsnetwerkers werken we samen aan een beter fietsklimaat. Hieronder een top 10 van meldingen waar de gemeente Tilburg actie gaat ondernemen. Locatie, het verzoek en/of de klacht en de reactie van het fietsforum worden kort toegelicht in deze lijst.

Lijst is bijgewerkt op 1 september 2018.

[1] Pieter Vreedeplein

Het is voor fietsers (en anderen) een chaotische situatie op het Pieter Vreedeplein. Waar eerst een fietsroute lag, vind je nu een terras, er zijn wat blauwe vakken voor fietskortparkeerders (die ook weer verschoven zijn) en een wit vak voor snorfietsen en dergelijke. Een duidelijke fietsroute is niet te ontdekken.

FietsForum blijft in gesprek met de gemeente over deze situatie.


[2] Fietspaden, fietsstroken en fietssuggestiestroken

Fietspaden, fietsstroken en fietssuggestiestroken zijn vaak te smal en halen de officiële normen niet. Zeker met het oog op de toekomst (intensiever fietsverkeer, e-bikes, cargobikes, scootmobielen enz) moeten ze breder zijn.

FietsForum blijft in gesprek met de gemeente over deze situatie.


 

[3] Kwaliteit van fietspaden

De kwaliteit van sommige fietspaden is onvoldoende. Zo moeten er nog steeds verscheidende tegelfietspaden geasfalteerd worden. Verder vertonen veel asfaltfietspaden boomwortelopdruk.

FietsForum heeft bij de gemeente verschillende fietspaden aangekaart zoals : Zuiderkruisweg, Groenstraat (Udenhout).


[4] Fietsparkeren buiten de binnenstad

Het fietsparkeren buiten de binnenstad, vooral bij supermarkten (Jumbo, Onze Lieve Vrouweplein; Paletplein (bij nieuwe Aldi); Westermarkt (op verschillende plaatsen); Wagnerplein (op verschillende plaatsen); bij CAST (Caeciliastraat 1, ingang Spoorpark); bij nieuwbouw bowling Dolfijn.

In bespreking.


[5] Fietspaden tweerichtingen

Op sommige plaatsen langs de Ringbanen moet eens gekeken worden of een stuk tweerichtingenfietspad problemen van fietsers die tegen de richting in moeten rijden, kan oplossen. Bijvoorbeeld langs de Ringbaan West tegenover de Korenbloemstraat, of voor de bowling Dolfijn.

In bespreking. Toezegging van de gemeente Tilburg dat er brede tweerichtingenfietspaden worden gerealiseerd langs de Ringbanen.

 


[6] Fietsroute door het Leijpark

Het FietsForum Tilburg denkt mee over een fietsroute door het Leijpark. Het park zou er levendiger door worden; bewoners van de Leyhoeve en gasten van Hotel Tilburg zouden sneller en gemakkelijker het winkelgebied Abee, de Piushaven en het centrum kunnen bereiken. Ook voor personeel van de genoemde locaties zou de route een prettige oplossing zijn. Bovendien zou de fietsroute een onderdeel kunnen vormen van een toeristische route (Beekse Bergen, Safaripark, Goirle, Hilvarenbeek, Oisterwijk, Moergestel).

De gemeente gaat de mogelijkheden onderzoeken. Er vindt een onderzoek plaats naar dynamisch licht in dit gebied.


[7] Fietsverwijsborden

In Udenhout zijn verscheidene fiets- en wandelrouteborden geplaatst naar belangrijke locaties. In Berkel-Enschot komen die er ook. FietsForum Tilburg pleit ook voor dergelijke (bruine) borden in Tilburg, vooral ten behoeve van bezoekers.

In onderzoek. Heeft nog steeds de aandacht van de gemeente Tilburg.

 


[8] Snelfietsroutes

FietsForum Tilburg adviseert bij de aanleg van snelfietsroutes, bijvoorbeeld naar Waalwijk, vanaf de Alleenhouderstraat. Ook Tilburg – Breda gaat aangelegd worden. Ook is er geadviseerd over een voorkeurstracé naar Oosterhout. De route Tilburg – Oisterwijk wordt binnenkort verder vormgegeven.

In ontwikkeling.


[9] Cityring, Spoorlaan, Stappegoorweg en Goirkestraat

FietsForum Tilburg adviseert over het veiliger maken van de Cityring, over de nieuwe inrichting van de Spoorlaan, de nieuwe inrichting bij Stappegoor en over de toekomst van de Goirkestraat. Over deze locaties zijn de afgelopen tijd verschillende meldingen binnengekomen. Bij de Stappegoorweg laat de inrichting van het bushaltegebied te wensen over. Tevens is er sprake van te smalle tweerichtingenfietspaden.

In onderzoek en in gesprek met de gemeente Tilburg hierover.


[10] Belle van Zuylenpad / Emma Goldmanweg

Verzoek om het Belle van Zuylenpad als veilige fietsroute door te trekken langs de drukke Emma Goldmanweg (noordoostelijke richting), laten aansluiten tegenover MacDonalds op fietsroute Rielseweg.
Dan zou een veilige doorgaande fietsroute ontstaan: Dongepad – Bels Lijntje – Roerpad –
Belle van Zuylenpad – Rielseweg – Boogpad

Goede suggestie. De gemeente gaat twee opties bekijken: doortrekken fietspad Belle van Zuylenpad naar Rielseweg of het fietspad doortrekken langs de Emma Goldmanweg© 2018 FietsForum Tilburg