Inschrijven via RSS

Meldingen van onze fietsnetwerkers

Gevaarlijke kruispunten of ontbrekende fietsstallingen kunt u melden bij het FietsForum. De verzamelende klachten worden besproken met de gemeente Tilburg. Samen met de fietsnetwerkers werken we samen aan een beter fietsklimaat. Hieronder een top 10 van meldingen waar de gemeente Tilburg actie gaat ondernemen. Locatie, het verzoek en/of de klacht en de reactie van het fietsforum worden kort toegelicht in deze lijst.

[1] Belle van Zuylenpad / Emma Goldmanweg

Verzoek om het Belle van Zuylenpad als veilige fietsroute door te trekken langs de drukke Emma Goldmanweg (noordoostelijke richting), laten aansluiten tegenover MacDonalds op fietsroute Rielseweg.
Dan zou een veilige doorgaande fietsroute ontstaan: Dongepad – Bels Lijntje – Roerpad –
Belle van Zuylenpad – Rielseweg – Boogpad

Goede suggestie. De gemeente gaat twee opties bekijken: doortrekken fietspad Belle van Zuylenpad naar Rielseweg of het fietspad doortrekken langs de Emma Goldmanweg


[2] Von Weberpad en Hindemithstraat

Verzoek om een tweerichtingen fietsdoorsteekje vanaf Hindemithstraat 16 naar Von
Weberpad.

Dit doorsteekje is enkele maanden geleden aangelegd.


[3] Fietspad Alleenhouderstraat onder oprit Ringbaan West

Op verschillende fietspaden staan nog steeds paaltjes, meestal geel met een blauw bord met witte pijl. Die zijn vooral hinderlijk en er vinden botsingen plaats, omdat fietsers op de tegenliggers letten en niet op de paaltjes.

De gemeente is nu al zeer terughoudend t.a.v. Het plaatsen van paaltjes in fietspaden. Het gebeurt alleen als het echt nodig is. De gemeente wil het bestaande arsenaal aan paaltjes gaan beoordelen. Men wil dit als een project oppakken. Wellicht kan het Fietsforum daarbij een rol spelen.


[4] Fietsrouteverwijsborden

Veel fietsrouteverwijsborden (rode letters) zijn slecht te lezen doordat er zich een groene laag op heeft vastgezet.
Verzoek om deze te laten schoonmaken.

Probleem heeft de aandacht van de gemeente.


[5] Zwartvenseweg

Er doen zich geregeld conflicten voor tussen auto’s en fietsers op de Zwartvenseweg:
1. Bij de kruising met de Reeshofdijk; fietsers krijgen geen voorrang tussen Zwartvenseweg 55c en de fietsdriesprong Reeshofdijk/Zwartvenseweg.
2. Bij de spoorwegovergang waar fietsers dienen te kruisen van de ene kant van de weg naar de andere.

Voorrangssituatie beter regelen ten gunste van de fietser en verkeersdrempels aanbrengen. Deze situatie wordt helemaal heringericht.


[6] Hilvarenbeekseweg – Leijweg – Ringbaan Oost –  Meijerijpad

Vanaf de Hilvarenbeekseweg loopt een fietsroute via de Leijweg ten zuiden van het Elisabeth Ziekenhuis naar het appartementencomplex Leijhoeve. Voor fietsers die verder door willen naar Ringbaan Oost of Meijerijpad zou een tweerichtingenfietspad aan de westzijde van de Kempenbaan zeer handig zijn (richting de verkeerlichten Ringbaan Zuid/Ringbaan Oost, langs het Cenakel.

Interessant idee. De gemeente gaat de mogelijkheden onderzoeken.


[7] Fietsverwijsborden

Verzoek om fietsverwijsborden naar het Natuurmuseum, bijv. ter hoogte van Hart van Brabantlaan 2, bij sternetroute Boomstraat- Korte Schijfstraat, bij sternetroute NS-plein- Heuvelring en vanaf de Burg. Brokxlaan.

De gemeente gaat dit realiseren.


[8] Castorpad

Het Castorpad is een onverhard fietspad. Voorstel om dit te laten asfalteren.

Goede suggestie. Het fietspad staat inmiddels als secundaire route op de fietskaart.


[9] Moerse pad

Verbreding van Wilhelminakanaal is bijna voltooid. Het Moerse pad (tussen fietsbrug Medemblikpad en fietsbrug Voldijk) is nog kwalitatief slecht en erg smal.

Fietspad krijgt nieuw asfalt en sternetbreedte.


[10] Postelse Hoefpad – Wandelboslaan

Bij het Postelse Hoefpad/Wandelboslaan is er een heel lange stoepstrook met gele paaltjes die het fietspad onnodig smal maken.

Er wordt een project opgestart om geplaatste paaltjes te beoordelen en eventueel te verwijderen.© 2018 FietsForum Tilburg