Inschrijven via RSS

Vacatures

25 jan 2019

Geplaatst door Dennis Ardonne

Wie met een verkeerskundige achtergrond wil meewerken in het FietsForumTilburg?

Het FietsForum Tilburg heeft als taak de gemeente gevraagd en ongevraagd te adviseren bij het fietsbeleid en de uitvoering daar van. Daarnaast organiseert het FietsForum activiteiten om het fietsen in de stad te bevorderen. Dit alles vanuit het principe: de juiste vervoerwijze voor elke type verplaatsing of wel slimme mobiliteit.

Wij leveren een structurele bijdrage aan:

  • Alle snelfietsroutes vanuit en naar Tilburg
  • Fietsparkeervoorzieningen in het centrum, bij stations, winkelcentra en andere voorzieningen
  • De fietsvoorzieningen in de nu in ontwikkeling zijnde spoorzone
  • De planning en inrichting van fietsstraten
  • De uitvoering en evaluatie van ‘shared space’ situaties.
  • De fietspaden op de ringbanen en de cityring.
  • Het Fietsfestival Tilburg
  • Het monitoren van de kwaliteit van het fietsnetwerk, de fietsinfrastructuur en de bewegwijzering (door vrijwilligers)
  • Reageren op adviesvragen vanuit de gemeenteraad, ambtenaren en de portefeuillehouder.

Wij zijn een vrijwilligersorganisatie (7 personen), vergaderen 1 x per maand en ontvangen een kleine vergoeding van de gemeente voor gemaakte onkosten; 2 x per jaar overleggen wij met de portefeuillehouder en veelvuldig met de betrokken ambtenaren.

Het belangrijkste werk doen wij in projecten in wisselende samenstelling, soms in samenwerking met andere organisaties of personen

Wij zoeken enthousiaste (jonge) mensen die het FietsForum willen komen versterken. Het is interessant concreet werk en tevens een goede leersituatie met interessante ervaringen.


Over de auteur

Lees meer berichten van


Comments are closed for this post.

© 2019 FietsForum Tilburg