Advies 2-richtingen fietsen cityring en ringbanen

Criteria

De cityring (inclusief de Spoorlaan) en de ringbanen vormen in het Tilburgse verkeerssysteem belangrijke tangenten: ringen of ruiten die de functie hebben om verkeer dat geen bestemming heeft in het omsloten gebied daar omheen te leiden. Dit geldt met name voor het gemotoriseerd verkeer. Het fietsverkeer maakt ook gebruik van beide tangenten, maar dan met het doel snel en gericht een bestemming te bereiken met zo weinig mogelijk omrijden; een van de criteria voor fietsroutes is immers directheid. Een nog belangrijker criterium voor fietsroutes is veiligheid ofwel een zo klein mogelijke kans op een ongeval. Dat houdt in dat conflicten vooral met gemotoriseerd verkeer zo veel mogelijk vermeden dienen te worden. Langs de cityring en de ringbanen liggen nu aan beide zijden vrijliggende fietspaden, eenrichtingsverkeer.

Waarom is het nuttig om langs de cityring en de ringbanen aan beide zijden 2-richtings fietsverkeer te faciliteren?

Fietsers kunnen dan afhankelijk van hun herkomst en bestemming het fietspad kiezen dat aan de meest gunstige zijde ligt, waardoor zij minder oversteekbewegingen moeten maken (veiligheid) en de omrijfactor minimaal is. Volgens de ASVV-normen zullen de fietspaden bij 2-richtingsverkeer dus verbreed moeten worden. Ook de diversiteit aan typen fietsen en de verschillende snelheden van fietsers vergt zo wie zo een brederfietspad (veiligheid en doorstroming). Deze verbreding is ook wenselijk vanwege de te verwachtte toename van fietsers. Feitelijk wordt er op de betreffende fietspaden, met name op de cityring, frequent in 2 richtingen gefietst. Soms, zoals op de westzijde van de Ringbaan West bij de oversteek ter hoogte van de GGD, kan dat niet anders.

Advies

Op de ringbanen zal meer ruimte ter beschikking zijn dan op de cityring om de fietspaden aan beide zijden te verbreden. Maar bij elke reconstructie van (delen van) de cityring en de ringbanen dient serieus bekeken moeten worden of een verbreding kan worden meegenomen. Ooit was het de bedoeling van de gemeente dat doorgaand fietsverkeer niet via het Pieter Vreedeplein maar via de cityring zou verlopen. Als aan beide zijden van de cityring 2-richting fietsverkeer gefaciliteerd word, zal dat het doorgaande fietsverkeer op het Pieter Vreedeplein doen verminderen.