Advies doorwaadbaarheid Pieter Vreedeplein

Uitgangspunten

 • Verkeersveiligheid is gebaseerd op 2 principes:
 1. scheiden van verkeerssoorten die elkaar qua botsmassa en snelheid niet verdragen; met viaducten/fysiek gescheiden fietspaden/vri’s
 2. en als dat niet kan of wenselijk is: snelheid omlaag zodat de kans op een ongeval kleiner wordt en als het toch misgaat de gevolgen minder ernstig zijn, (30-kmgebied)
 • fietsers rijden niet graag om; willen tot bij de bestemming komen;
 • handhaving blijft altijd een probleem; waar een kinderwagen doorkan, kan ook een fiets (scooter) ;

Op het PV-plein vinden nauwelijks of geen ongevallen plaats. De objectieve veiligheid is dus geen probleem. Wel is er sprake van subjectieve onveiligheid, of eerder aantasting verblijfsklimaat.

Het plein is een voorbeeld van een shared-spacesituatie waar met lage snelheid fietsers en voetgangers zich met elkaar mengen en onderling conflicten dienen op te lossen. (zoals op de Korte Heuvel).

Mogelijke oplossingen: (van verstrekkend tot eenvoudig)

-1- Fietsers verbieden op het PV-plein, in combinatie met a, b, of c.;

a) Fietsroute ondergronds door een tunnel vanaf de Tuinstraat naar de Veemarktstraat, door defietsparkeerkelder- ooit voorgesteld door het Fietsforum; zou een definitieve oplossing zijn, nu onmogelijk;

b) Fietsroute omleiden via Spoorlaan en Schouwburgring:

 • oorspronkelijk idee
 • grote omrijfactor, onwaarschijnlijk dat fietsers die route kiezen
 • alleen voor doorgaand fietsverkeer
 • probleem blijft handhaafbaarheid

c) Omleiding via Telegraafstraat- onwenselijk geworden door ingang parkeergarage PV-plein; conflicten met auto’sEr bestaat nog een optie: de ingang van de parkeergarage halverwege de Magazijnstraat te laten beginnen, waardoor e er een comfortabelere in- en uitgang van de garage zou ontstaanen tevens op maaiveld een fietsroute mogelijk was. Ook het op straat lossen laden van vrachtwagens zou inpandig kunnen gebeuren; dat was oorspronkelijk de bedoeling en er is ruimte voor.

Bij b en c blijft de handhaafbaarheid een groot probleem, omdat fietsers de voorkeur zullen blijven geven aan de meest directe route, tenzij het fysiek onmogelijk gemaakt wordt.

-2- Voorlopig:fietsers toch te gedogen op het PV-plein met als advies:

een duidelijker eigen territorium voor fietsers en voetgangers aangeven door:

 • kenmerken in de bestrating (kleur/niveau)
 • elementen van het straatmeubilair en terrassen.