Breda – Tilburg

Waarom is deze snelfietsroute wenselijk?

Breda en Tilburg liggen – van centrum tot centrum – nog geen 22 kilometer uit elkaar en behoren beide tot de tien grootste steden van Nederland. De regio ‘BreBurg’, met inbegrip van de gemeente Gilze-Rijen, is goed voor 420.000 inwoners. De functionele relatie tussen beide steden is bijzonder sterk te noemen. Dagelijks reizen er vele forenzen en studenten van Breda naar Tilburg en omgekeerd. In recreatief opzicht hebben beide steden elkaar ook veel te bieden. Gilze en Rijen, ingeklemd tussen beide steden, is met Ericsson, KIN en de luchtmachtbasis evengoed onderdeel van deze dynamiek. Al met al zien we een dichtbevolkt gebied bruisend van de activiteit.

Een snelfietsroute tussen beide kernen zal een meerwaarde zijn voor de hele regio. Daarnaast zal de route in de toekomst een essentiële schakel zijn in het grotere netwerk. Breda en Etten-Leur hebben met de snelfietsroute tussen beide gemeenten al laten zien wat de mogelijk meerwaarde is. Deze verbinding kan met recht een succes worden genoemd. De huidige mogelijkheden voor fietspendelaars tussen Breda en Tilburg zijn in onze ogen momenteel zeker niet optimaal.

Samengevat, er is voldoende potentieel en er zijn genoeg aanknopingspunten voor verbetering. FietsForum Tilburg ziet graag in de nabije toekomst een hoogwaardige snelfietsroute tussen Breda en Tilburg.

Welk traject geniet de voorkeur?

Tussen Breda en Tilburg zijn er twee logische trajecten beschikbaar. Het gaat om twee historische routes: de rijksweg en de spoorlijn. Een meer zuidelijke optie, deels parallel aan de snelweg tussen Tilburg en Breda, is geen serieuze optie te noemen; het ontbreekt hier compleet aan aanknopingspunten voor een snelfietsroute.

Een solide basis voor een snelfietsroute is zondermeer aanwezig. Beide mogelijke trajecten vormen nette rechte lijn tussen de ene en de andere stad. De omrijfactor is in beide gevallen beperkt. Nauwelijks extra fietskilometers dus. De oude Rijksweg kent als voordeel dat er van begin tot eind reeds een fietspad aanwezig is. Het traject wordt echter verstoord door veel verkeerslichten en druk autoverkeer. Ter hoogte van de tangent van Tilburg passeren circa 20.000 gemotoriseerde voertuigen per etmaal. Tevens zijn er langs de Rijksweg beperkte mogelijkheden voor een goed  tweerichtingen fietspad van voldoende  breedte. Zeker Dorst vormt hierbij een knelpunt. Het traject langs het spoor kent als voordeel de relatieve rust en een aangename variatie in landschappen. De mooie rechte lijn wordt echter onderbroken in de Tilburgse Reeshof en door Rijen. Deze delen zijn gefragmenteerd; op verschillende plekken heeft de fietser geen voorrang en inrichting van de fietsroute is bijzonder gevarieerd. Op die delen raken we het spoor ook uit het oog, hetgeen de afwijking van de ideale rechte lijn impliceert en mogelijk de oriëntatie verstoord.

Het FietsForum pleit er voor twee routes nader te verkennen in een samenwerking tussen de gemeentes Gilze-Rijen, Tilburg en Rijen. Het eerste tracé is een combinatie van beide handelde trajecten. Vanuit station Breda zou er langs het spoor een fietspad kunnen komen. Deze gaat dan aan de rand van de stad over in de snelfietsroute naar Tilburg, langs het spoor, ten zuiden van het natuurgebied Surae. Ter hoogte van de manege de Vijf Eiken buigt de route af via de Oosterhoutseweg (N631) naar de Rijksweg (N282). Vanaf daar wordt het traject doorgetrokken via de zuidzijde van de Rijksweg, langs de Vliegbasis Gilze-Rijen, naar Tilburg. Op deze manier hebben we een minimaal aantal verkeerslichten en conflicten, over de hele lengte kan voldoende capaciteit worden gerealiseerd en zo kan men  doorfietsen.

Een tweede optie kent tussen Breda en de westzijde van Rijen hetzelfde tracé. Echter, vanaf manege de Vijf Eiken wordt er toch gepoogd om de fietssnelweg door Rijen heen te leggen. Dit zou volgens ons mogelijk zijn aan de zuidzijde van het spoor. In de volledige bebouwde kom van Rijen is immers ruimte beschikbaar langs het spoor. Het gaat dan om het klein vospad, de spoorlaan zuid en de parallelweg. Ter hoogte van de van Dorst garage kan de fietssnelweg terugdraaien naar de noordzijde, via de Generaal Maczektunnel. In de Reeshof is er volgens ons nog ruimte langs het spoor, langs de Dalemdreef. Ter oosten van station Reeshof moet er een verbinding naar de Reeshofdijk komen.  De Reeshofdijk biedt een uitstekende verbinding richting de Tilburgse spoorzone.

Voorgestelde tracés voor de fietssnelweg Breda - Tilburg
Voorgestelde tracés voor de fietssnelweg Breda – Tilburg

Wat moet er nog gebeuren?

Het hele traject, voor optie I, is bestaand fietspad, echter te smal voor tweerichtingen verkeer. Er is op meerdere punten verbreding gewenst. Over een groot deel van het traject is ook nieuwe verharding  nodig om de kwaliteit zodanig te verbeteren dat het aan de algemene geldende eisen voor snelfietspaden voldoet. Het conflictpunt tussen de route en de tangent van Tilburg verdient extra aandacht. De huidige wachttijden voor fietsers zijn ongewenst en zullen in de toekomst alleen maar erger worden, als de kruising is verbreed. De voorgestelde slinger in het traject – van de spoorlijn naar de N282 – gaat in tegen het richtingsgevoel van de gebruikers in. Het verdient dus de aanbeveling om de gebruikers hierbij extra te sturen, middels doorlopende verharding en duidelijke aanwijzingen én een korte wachttijd bij de oversteek naar het tweerichtingenfietspad aan de zuidzijde van de rijksweg.

Voor de tweede optie, helemaal langs het spoor, zijn er meer ingrijpende acties vereist. Ten eerste zullen de mogelijkheden van het fietsen door de Reeshof en door Rijen moeten worden aangepakt. Dat betekent veel nieuwe fietsinfrastructuur. De bestaande delen kunnen hier en daar onderhoud gebruiken. Het deel tussen Dorst en Breda is de smal. Gelukkig is de armoedige staat van het fietspad daar inmiddels aangepakt.

Zie voor nadere details ook de technische analyse

Op sommige plekken is de Reeshofdijk een prachtige fietssnelweg
Op sommige plekken is de Reeshofdijk een prachtige fietssnelweg.

1 gedachte over “Breda – Tilburg”

  1. Hoi toch mis ik wat in jullie informatie route Breda— Tilburg. Ik fiets namelijk 3 x per week van Tilburg oost naar Hulte. Op de rijksweg moet je 2 x oversteken bij de baroniebaan en de Voorts van voortsweg . daar de rijksweg steeds meer gebruikt wordt, en de plannen van de gemeente om ringbaan west te versmallen ????? zal je lang voor die stoplichten staan.
    Met vriendelijke groet Hans v Haaren

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.