De linten: Besterdring en Korvelseweg

De Tilburgse Linten waren ooit verbindingspaden tussen de herdgangen. Tegenwoordig zijn het belangrijke winkelstraten met veel diversiteit en een economisch belang. We hebben het hier over de Korvelseweg en de Besterdring. Beide linten liggen in de oude stad, zijn dicht bebouwd, kennen veel bedrijvigheid en zijn heterogeen samengesteld. Ze zijn vaak erg druk, op sommige stukken vrij smal (zeker op de Korvelseweg) en geven fietsers niet direct een gevoel van veiligheid.


Voor beide winkellinten staat een grote herinrichting gepland, in 2025 (Besterdring) en 2026 (Korvelseweg). Er zullen bij de herinrichting dus keuzes gemaakt moeten worden aangaande mobiliteit, bereikbaarheid en parkeren.

Met ondernemers, eigenaren, bewoners, ambtenaren en bestuurders heeft de gemeente gekeken wat er nodig is in de komende jaren. Medio januari vindt de oplevering plaats van een concept waarover de diverse stakeholders in het project intensief hebben kunnen meedenken. Het FietsForum is bij die presentatie ook uitgenodigd.

Meer weten over de Agenda van de Linten? In het document ‘Agenda Linten – Koersdocument voor Korvel en Besterd, juli 2023‘ leest u de visie op de winkellinten. (Bron: Gemeente Tilburg, agenda linten)

De Besterd zal als eerste opnieuw worden ingericht. De Korvelseweg volgt daarna. In dit artikel in het Brabants Dagblad leest u al over een buurtbewoner die wil dat ‘de onveilige straat’ wordt aangepakt. U leest ook dat de nieuwe inrichting meer rust, groen en ontmoetingsplekken moet realiseren. En er moet meer aandacht komen voor de voetgangers en fietsers. Op 22 maart 2024 werden de verkeersmaatregelen op de Besterdring in het college besproken (Bron: Omroep Tilburg). In deze uitzending van Omroep Tilburg wordt er (vanaf minuut 10.19) gesproken over verkeersmaatregelen, o.a. van 50 naar 30km p/u, de Besterd komt ook ter sprake. Op 24-3-2024 heeft het Brabants Dagblad een artikel gepubliceerd waarin beschreven staat dat de gemeente aangeeft dat de maatregelen het gewenste effect hebben.

Met betrekking tot fietsen leest u in het document ‘Agenda Linten – Koersdocument voor Korvel en Besterd, juli 2023‘ onder andere deze drie punten (letterlijk overgenomen uit het document):

 • De auto, autoverkeer en parkeren horen weliswaar onlosmakelijk bij de winkellinten, maar er moet meer aandacht komen voor lopen en fietsen. Een heringerichte, twee-richtingenstraat, met ruimte voor de langzaam rijdende auto en met afgebakende ruimte voor fietsers en voetgangers is wat mobiliteit betreft het ideaalplaatje. Maar op diezelfde vierkante meter willen we ook meer groen en ontmoetingsruimte. We zullen dus bij de inrichting van de straten slimme keuzes moeten maken.
 • We streven naar vermindering van de hoeveelheid bebording om zo verrommeling aan te pakken. De herinrichting moet ertoe leiden dat de routing ‘op straat’ voor automobilisten en fietsers beter en logischer wordt.
 • We zetten in op betere parkeervoorzieningen voor fietsers (heeft positieve invloed op uitstraling openbare ruimte), inclusief een strakkere handhaving op foutparkeren. Onderzocht wordt of er tot de herinrichting maatregelen kunnen worden genomen om de huidige overlast (fietswrakken, blokkeren stoepen) aan te pakken.

Op de pagina van winkellint Korvel en winkellint Besterd staan sinds januari 2024 impressies (foto en filmpje) én een uitgebreide presentatie waarmee een indruk wordt gegeven van de nieuwe ontwerpen. Eind januari hebben voor beide linten inloopavonden plaatsgevonden. Het Brabants Dagblad schreef in dit artikel over de eerste reacties van omwonenden en andere betrokkenen.
De invoering van 50 naar 30km houdt ook andere gemeenten bezig. In dit filmpje wordt hierover e.e.a. uitgelegd en komt ook de Tilburgse wethouder aan het woord.

3 gedachten over “De linten: Besterdring en Korvelseweg”

 1. Misschien kunnen jullie alvast de paaltjes terug zetten naast de verkeersdrempels bij de oversteekplaatsen in de besterdring. Er wordt naast de verkeersdrempels gereden over het fietspad. Levensgevaarlijk

 2. Beste Petri,
  Dank voor je reactie. Herkenbaar.
  De gemeente heeft ons aangegeven dat de paaltjes slechts een levensduur hebben van een paar dagen. Geen duurzame oplossing dus. De gemeente zal ze daarom niet gaan terugplaatsen.
  FietsForum Tilburg

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.