Een ideale ring is de Fietsring!

Fietsforum Tilburg zit aan tafel bij de zgn. Planteams, die meedenken over het ontwerp van de voormalige Tilburgse Cityring. Eén van onze eerste bijdragen is het voorstel om de ring voortaan “FIETSRING” te noemen. Daarmee wordt aangegeven dat de fietser de belangrijkste gebruiker van de nieuwe ring wordt en de auto te gast is en zich qua snelheid moet aanpassen.

Lees meer over de Fietsring op onze thema pagina.

Update december 2023:

De gemeente, de verschillende belangengroepen (horeca, winkels, kermis, brandweer, Arriva, BAT, enz.) en de ontwerpers van de Parkring (vroeger: Cityring) hebben nog niet alle knelpunten in het ontwerp van de nieuwe Parkring opgelost. Het gaat steeds om de verdeling van de schaarse openbare ruimte tussen verkeer (auto’s, fietsen), groen, voetgangers en terrassen. En soms moet er nog een bushalte bij of staan er vuilniscontainers gepland. En ook de kermis en grote evenementen vragen ruimte op de Parkring.

Specifieke knelpunten zijn:

 • Op de Heuvelring wil de gemeente graag een voetpad van 3,5 meter breed. In combinatie met terrassen, groen en fietsenstallingsplekken (blauwe vakken) is het aan de oostzijde van de Heuvelring dringen geblazen. Daarom is er nu voor gekozen het (tweerichtings-) fietspad op de Heuvelring van 5,5 naar 5 meter te versmallen. Elders op de Parkring is de breedte van het fietspad overigens 4 meter. Het gaat dan steeds om een tweerichtingsfietspad aan de buitenzijde van de Parkring.
 • Het is de bedoeling dat fietsers zoveel mogelijk parkeren in de (gratis) bewaakte fietsenstallingen. De blauwe vakken op straat zijn bedoeld voor kort parkeren. Of dat ook zo gaat werken, zullen we af moeten wachten. Als het voetpad breed is en de blauwe vakken vol zijn, wordt de verleiding je fiets op het voetpad neer te zetten, erg groot en ontstaat er een probleem met de handhaving.
 • De kruising van de Noordhoekring en de Boomstraat wordt nu met verkeerslichten geregeld. De gemeente wil deze het liefste verwijderen en heeft een plan bedacht voor een rotonde op dit punt. Volgens het Fietsforum is dat een veel te ingewikkeld. Een verhoogde voorrangskruising (zoals ook elders op de fietsroute) is volgens ons een betere oplossing. En als alternatief toch maar de verkeerslichten laten staan, zodat er ook scholieren van het Odulphuslyceum veilig kunnen oversteken.
 • Op de Paleisring en de Heuvelring is gekozen voor geel asfalt voor het fietspad. Door dit kleurgebruik is er weinig contrast tussen de bestrating van fietspad (geel), autostrook (bruin/geel) en voetpad (geel/beige). Omdat er op diverse plekken voetgangers oversteken, zal het voor hen niet duidelijk zijn wat hun status is: hebben ze voorrang of juist niet? Als Fietsforum raden dit kleurgebruik af: wees voor alle weggebruikers duidelijk; creëer voldoende contrast tussen de weggedeelten en gebruik zebra’s om voetgangers voorrang te geven en het verkeer af te remmen. Ook voor mensen met een visuele handicap is zo’n contrast van belang.  

2 gedachten over “Een ideale ring is de Fietsring!”

 1. Beste leden van het Fietsforum, jullie stellen onder meer voor, om de Jan Aartestraat op te waarderen : geen paaltjes, fietsstraat, duidelijke bewegwijzering, om als fietsers zodoende de Korte Heuvel te kunnen vermijden. Zou ook de Hoogvensestraat – mooi in het verlengde van de Paleisring – als ‘rechte’ fietsroute zo opgewaardeerd kunnen worden? Opdat ook fietsverkeer zal kunnen rijden via de ‘rechte route’ Hoogvensestraat-Paleisring v.v. in plaats van via de Korte Heuvel vice versa. En jullie doen het voorstel om het westelijke fietspad van het NS-Plein te laten vervallen : maar hoe gaat dan het fietsverkeer vanuit de Besterdring – dat nu nog rechtdoor kan fietsen via dat westelijke fietspad-NS-Plein – naar de Heuvelring? En op de Fietsring zelf: de vele fietsers-in-dezelfde-fietsrichting zitten elkaar in de weg, qua snelheid, qua doorstroming en qua leeftijd, zodra bepaalde fietsers naar links of rechts gaan afslaan. Op welke punten kunnen de fietspaden van de Fietsring eigen fiets-uitvoegstroken krijgen? Opdat b.v. het rechtdoorgaande fietsverkeer op tempo kan blijven, terwijl de afslaande fietsers zouden kunnen uitwijken naar hun eigen fiets-uitvoegstroken. Succes met jullie fietspromotie!

  1. Beste J. de Kort,
   Fijn dat je met ons meedenkt over de herinrichting van de Fietsring. We hebben over onze ideeën op 9 maart j.l. een gesprek met wethouder Rik Grashoff gehad. Veel van onze ideeën worden door de gemeente overgenomen.
   Over een goede aansluiting aan de oostkant is het laatste woord echter nog niet gezegd. Het fietspad vanuit Oisterwijk wordt opgewaardeerd tot snelfietsroute en wordt dan een aantrekkelijker alternatief voor de Tivolistraat (en dus de Korte Heuvel). Omleidingen (vanuit het oosten) via Veemarktstraat, Panhuijsenpad, Jan Aartestraat en/of Hoogvensestraat naar de Fietsring hebben allemaal te veel nadelen of liggen net niet op de goede plek.
   Het westelijke fietspad vanaf het NS-plein blijft in de visie van de gemeente gehandhaafd. Het oostelijke fietspad wordt tweerichtingsverkeer, zodat er een directe aansluiting van het fietspad van de Koestraat / NS-plein op de Fietsring ontstaat.
   Dat het op sommige tijdstippen druk zal worden op de Fietsring is onvermijdelijk. Dat is ook de bedoeling. Omdat er op diverse plekken ook gelegenheid moet zijn voor voetgangers om over te steken en er af en toe kruisend autoverkeer is, zal elke fietser het eigen tempo goed in de gaten moeten houden. Een vier meter breed fietspad is geen vrijbrief om als fietser ‘voluit’ te gaan. Dat kan op de snelfietsroute wel, maar in het stadscentrum niet.
   In april komen de planteams van de Fietsring weer bij elkaar om de nieuwste versie van de plannen te bespreken. Het is en blijft een complexe opgave om in een stadscentrum alle belangen tot hun recht te laten komen. Als Fietsforum Tilburg blijven we ons best doen om het belang van de fietsers in te brengen.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.