Uitnodiging voor fietscafé Fietsvisie 2040


Evenementgegevens

  • Datum:

Uitnodiging voor fietscafé Fietsvisie 2040

De fiets wordt nog steeds populairder in de Nederlandse steden. We zien steeds meer verschillende soorten fietsers en fietsen die de ruimte op het fietspad moeten delen. Hoe zorgen we ervoor dat we ook in de toekomst alle fietsers prettig en veilig kunnen laten fietsen? De Fietsersbond schreef toekomstdromen op in de Fietsvisie 2040 en ontwikkelde daar het idee van het ontwikkelen van drie fietsnetwerken.

De Fietsvisie 2040 sluit aan op de agenda fiets van de Tour de Force van de gezamenlijke overheden. Doel daarvan is om on 2027 20% meer fietskilometers te realiseren, terwijl de staatssecretaris in deze kabinetsperiode 200.000 forensen uit de auto op de fiets wil krijgen.

U bent je van harte uitgenodigd voor dit fietscafé. Lees hieronder hoe je mee kan doen.

Programma, locatie en aanmelden

Het fietscafé gaat in op de volgende drie netwerken:

  • een 8-80 netwerk voor de meest kwetsbare fietsers (jongeren, ouderen, mensen met een beperking);
  • het bestaande hoofdnetwerk fiets;
  • een FietsFamilie-netwerk van extra kwaliteit dat ook geschikt is voor snelle en brede fietsen.

Na de pauze gaan jullie in kleine groepen in op het voorstel om te komen tot drie fietsnetwerken. Herken je in je de Tilburgse situatie of de wenselijkheid ervan? Wat zijn de voornaamste kenmerken van de netwerken? Is het idee ook haalbaar?

Bijeenkomst vindt plaats in de LocHal, direct bij de uitgang Spoorzone station Tilburg, Burgemeester Brokxlaan 1000. Begintijd inloop 19 uur, begin 19.30 uur, sluiting 22 uur.

Heb je zin om mee te denken over deze vraagstukken. Graag je even aanmelden via de website van de fietsersbond.