Wat is FietsForum Tilburg?

Wat doen we?

Het FietsForum Tilburg is als stichting ontstaan op verzoek van de gemeente Tilburg om haar gevraagd en ongevraagd van advies te voorzien over het gemeentelijk fietsbeleid. In dialoog met de gemeente beoogt het FietsForum het fietsklimaat in de gemeente Tilburg te verbeteren en het fietsgebruik te bevorderen.

Een uitdaging voor de gemeente Tilburg is het heroveren van zijn imago als fietsstad. Ook in 2022 bleek bij de landelijke meting door de Fietsersbond dat Tilburg buiten de Top 100 van fietssteden in Nederland valt. Het FietsForum ziet het als één van zijn opdrachten om de gemeente Tilburg te helpen zijn plek in de top van de grote Nederlandse fietssteden te heroveren.

Het werk van het FietsForum valt uiteen in drie functies: advies, promotie en monitoring. In dit jaarplan worden deze functies nader uitgewerkt. Voor de uitvoering van zijn plannen doet het FietsForum een beroep op subsidie van de gemeente Tilburg. Na afloop van het kalenderjaar presenteert het FietsForum middels het jaarverslag een verantwoording over het gepasseerde jaar. 

Speerpunten

Onze speerpunten voor 2024 hebben betrekking op: beleidsbeïnvloeding, fietsnetwerkers, fietsvriendelijkheid en bekendheid. Dit doen wij door advisering, monitoring en promotie.

Dit kunnen we niet alleen! Word fietsnetwerker!