Een ideale ring is de Fietsring!

Fietsforum Tilburg zit aan tafel bij de zgn. Planteams, die meedenken over het ontwerp van de voormalige Tilburgse Cityring. Eén van onze eerste bijdragen is het voorstel om de ring voortaan “FIETSRING” te noemen. Daarmee wordt aangegeven dat de fietser de belangrijkste gebruiker van de nieuwe ring wordt en de auto te gast is en zich qua snelheid moet aanpassen.

Op de website van de gemeente is te lezen over hoe de cityring de komende jaren aangepast en omgebouwd wordt naar een Parkring. Op deze website zijn ook de verslagen te lezen van de verschillende Planteams.

In een door het FietsForum aan de gemeente aangeboden ‘pamflet’ (najaar 2022) heeft FietsForum Tilburg een aantal uitgangspunten benoemd voor de herinrichting van de Fietsring. De belangrijkste daarvan zijn:

  1. De Fietsring heeft veel fietscomfort door de keuze van bestrating (rood asfalt), de vlotte doorstroming, de ruimte op het fietspad en de consistente beleving.
  2. Hybride situaties zoals het PV-plein, de Kattenrug of de Korte Heuvel, waar fietspaden doodlopen op verblijfsgebieden met wederzijdse irritaties tot gevolg, worden vermeden.
  3. De Fietsring heeft fietspaden in twee richtingen aan de buitenkant, waardoor een fietser van buiten de ring direct links- of rechtsaf kan afslaan, zonder autoverkeer te kruisen.
  4. Om verschillende soorten fietsers een plek te kunnen geven, is het fietspad standaard 5,5 meter breed. Daarnaast kan overwogen worden snelle (elektrische) fietsen op de rijbaan toe te staan.
  5. Het gebruik van (VRI’s) verkeerslichten is beperkt tot de vier hoeken van de ring. Uitzondering is een ‘’VRI op vraag’’ bij de kruising met de Elzenstraat, i.v.m. de nabijheid van een basisschool.
  6. Alle VRI’s op de hoeken van de Fietsring hebben een regeling die voorrang geeft aan fietsers en zorgt voor korte wachttijden (bijv. 2 x groen per cyclus). Wachttijdvoorspellers verhogen daarbij het fietscomfort.
  7. Op de Fietsring hebben fietsen overal voorrang op auto’s. Fietsen en auto’s op de Fietsring hebben voorrang op voertuigen die niet op de Fietsring rijden. Op drukke oversteken naar en van de binnenstad krijgen fietsers voorrang op autoverkeer om te voorkomen dat ze er anders niet tussen door komen.
  8. Daar waar de Fietsring het autoverkeer kruist, wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van verkeersplateaus om het autoverkeer af te remmen.
  9. Al op de aanrijroutes in de richting van de Fietsring worden fietsstromen geleid naar de tweezijdige fietspaden van de Fietsring.

De ideeën van FietsForum Tilburg zijn op een kaart van de Fietsring concreet gemaakt (zie afbeelding). Daarmee laten we zien hoe de aansluiting van de Fietsring op bestaande fietsroutes zodanig ingericht kan worden, dat het voor doorgaande fietsers een aantrekkelijke route wordt en zij de drukke binnenstad kunnen mijden. Een goed ingerichte Fietsring draagt bij aan het oplossen van knelpunten op Korte Heuvel, Kattenrug en Pieter Vreedeplein, waar het mengen van fietsers en voetgangers vaak irritaties oproept.

Het pamflet van Fietsforum Tilburg over de Fietsring is hier te downloaden.

Bij nummer 12 uit het pamflet hoort een aanvullend voorstel van FietsForum Tilburg m.b.t. directe toegang vanaf de Fietsring naar de fietsenstalling. Lees het hier.