Fietsroutes Kempenbaan-West

Er is al enkele jaren over gedacht: er zou een fietsverbinding door of om het Leijpark moeten komen. De gedachte werd urgent toen de Leyhoeve gebouwd was en de bewoners erom vroegen. Medio 2017 kwam de gemeente met een voorstel dat niet meteen ieders instemming kreeg, zeker niet van de wijkbewoners van Fatima. De gemeente heroverwoog het eerste voorstel en kwam tijdens een bijeenkomst op 6 februari 2018 met een aantal (6) alternatieven waarover de uitgenodigde aanwezigen (wijkbewoners, Leyhoevebewoners, FietsForum, natuurkenners) hun wensen en verwachtingen mochten uitspreken. En dat deden ze vurig en betrokken. De plannenmakers van de gemeente wilden de aanbrengers van de 6 alternatieven voor de oorspronkelijk geplande fietsroute Leijpark (medio 2017) tegemoetkomen door alle routes “fietsroutes Kempenbaan-west” te noemen. Alle varianten liggen immers ten westen van de Kempenbaan.

Er bestond bij een enkeling ook nog wel een wens voor een fietsroute Kempenbaan-oost, maar deze kwam verder niet in beeld vanwege de daaraan verbonden hoge kosten (alleen al 7 miljoen voor een fietstunnel onder de Kempenbaan).

Criteria

De routes waren al besproken en aangevuld tijdens een rumoerige bijeenkomst op 6 februari 2018 met wensen en verwachtingen over de varianten. Op 23 april volgde een toelichting op de weging van de 7 varianten door verschillende deskundigen van de gemeente. De criteria waren: de directheid van de route, de verkeersveiligheid, de sociale veiligheid (overdag en in de nacht), de natuurwaarden/ecologie/cultuurhistorie, de grondeigendommen, de kosten, de snelheid van een realisatie. Logische criteria, ook volgens FietsForum Tilburg. Sommige deelnemers aan de tafelgesprekken spraken wel van “doorgestoken kaart”, “vooropgezet plan” en “criteria die plotseling opdoken, terwijl er eerder niet over gesproken had mogen worden”.

Bovendien was er buiten de weging ook nog het criterium “meerwaarde voor de voetganger (meekoppelkans)” toegevoegd, wat ook leidde tot enige verontwaardiging. Ook zou de route een of andere verlichting moeten krijgen om de sociale veiligheid ervan te vergroten. Daarover was nog niet eerder gesproken, ook omdat uit onderzoeken zou blijken dat verlichting op de veiligheid geen of nauwelijks invloed zou hebben Wel op de ecologie in het park, vooral in de omgeving van het riviertje De Leij. De verlichting is nodig omdat het in het park aardedonker kan zijn.

Weging

Uit de weging kwam variant 0, het oorspronkelijke plan van de gemeente, als beste variant naar voren: zo recht mogelijk door het park naar de Ringbaan-Zuid, door het beukenlaantje.

De gewogen score (zie afbeelding 2) van variant 2, via de Leijweg helemaal rond het ETZ (ziekenhuis) was even hoog (10,75), maar dat is natuurlijk een hele lange route. Waarschijnlijk wint variant 1 met een score van 10,25: de route door het park, maar met een nieuw padgedeelte ten westen van het beukenlaantje.

Tijdens een volgende bijeenkomst krijgen de deelnemers een toelichting te horen op de uitwerking van één (mogelijk twee) variant(en). De datum is nog niet bekend.

Standpunt FietsForum

Zoals er al terecht een goede verbinding voor de auto vanaf de Leyhoeve en het Van der Valk-hotel met de stad bestaat, zo dient er ook een goede en praktische fiets- en wandelroute te zijn. Een korte fietsroute ontbreekt nog. Ideaal zou zijn een dubbele tak door het Leijpark: een fietsroute rechtstreeks naar het Aabee-winkelgebied en de Piushaven en een fietsroute naar het kruispunt Ringbaan-Zuid/Ringbaan-Oost/Kempenbaan (richting Bastionhotel). We kunnen ook leven met het oorspronkelijke plan van de gemeente, door het beukenlaantje. Variant 0 hoeft geen aantasting van de natuur te betekenen, er is genoeg ruimte tussen de beuken aan weerszijden. Maar variant 1, een pad naast het Beukenlaantje is ook acceptabel. Het FietsForum wijst er wel op dat een breedte van 3 meter te smal is, zeker als de route dan ook nog als “shared space”, voor voetganger en fietser ingericht wordt. Het FietsForum pleit voor een breedte van 4 meter voor een tweerichtingenfietspad, met daarnaast, gescheiden van het fietspad, een voetpad. Dus geen shared space.

Het fietspad moet fietsvriendelijk ingericht worden met een milieu- en omgevingsvriendelijke verlichting, bijvoorbeeld via bewegingssensoren, zodat de verlichting als het ware met de fietser meebeweegt. Wandelaars mogen niet door de fietsers gehinderd worden, maar moeten hun eigen wandelvriendelijke paden behouden. Men zou wel honden aan de lijn moeten houden en dat gebeurt helaas veel te vaak niet.

Het Leijpark gaat er met een goede fietsroute alleen maar op vooruit: het is geen park of bos buiten de stad meer, maar het wordt meer bij de stad betrokken, als een stadspark. Er gaan meer mensen doorheen, lopend of fietsend. Zo gaat het park leven!

Afbeelding 1 : de zes varianten.

Afbeelding 1

Afbeelding 2: de criteria en hun weging.

Afbeelding 2

3 gedachten over “Fietsroutes Kempenbaan-West”

  1. blij dat het fietsforum geen bezwaar heeft tegen de aanleg van dit pad over het beukenlaantje. Lijkt mij de meest simpele oplossing, en het mooie laantje wordt dan meer gebuikt dan dat dit nu het geval is.

  2. Park is voor de rust ook al word dit nu omringt door gebouwen en voor kinderen die daar kinderen spelen zonder verkeer dus ook zonder fietsers

  3. Jammer dat ze het park in willen zetten als fietspark. Laat de rust voor de buurtbewoners aub in het park. De gemeente is achter het park gaan bouwen zonder aanvoer route voor fietsers.. niet echt slim.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.