Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Op 21 maart 2018 zijn er gemeenteraad verkiezingen. Het FietsForum Tilburg heeft diverse partijprogramma’s doorgenomen en een aantal stemadviesapplicaties bekeken over het thema mobiliteit.

Voor de overzichtelijkheid hebben we de stellingen en de standpunten van de partijen van zowel stemwijzer en kieskompas op een rijtje gezet. De stellingen zijn:

Stemwijzer Kieskompas
 • Er moet een permanent transferium komen op ‘t Laar;
 • De bus moet voor Tilburgers gratis zijn buiten de spitsuren;
 • Fietsers en brommers op het Pieter Vreedeplein moeten verboden worden;
 • Er moeten meer parkeerplaatsen komen in het winkelkarretje van de binnenstad;
 • Op de Cityring moet de maximumsnelheid worden verlaagd naar 30 kilometer per uur.
 • De binnenstad van Tilburg moet autoluw gemaakt worden;
 • De gemeente moet meer parkeervoorzieningen aanleggen in de binnenstad, ook als daarvoor de parkeertarieven omhoog moeten;
 • De maximumsnelheid moet op de Cityring verlaagd worden van 50 km/u naar 30 km/u;
 • Elektrische auto’s mogen op alle reguliere parkeerplaatsen in de gemeente gratis parkeren;
 • De gemeente moet geld vrijmaken om voor alle Tilburgers het busvervoer in de daluren gratis te maken.
 

De resultaten worden hieronder gepresenteerd. Klik op de afbeelding voor de optimale weergave.

 

LEGENDA ++ helemaal eens  + eens 0 neutraal – oneens – – helemaal niet mee eens

 

Verkiezingsmatrix 2018 – Thema mobiliteit

Vorig jaar is de mobiliteitsvisie 2040 vastgesteld. Een richtinggevend document voor de gemeente Tilburg, haar inwoners en haar ketenpartners. In een aantal partijprogramma’s worden diverse thema’s hieruit aangestipt, zoals:

 • Ontwikkeling van de stadsdistributie (D66, GL, CDA, VVD);
 • Inzet van slimme mobiliteit (D66, GL);
 • Betrokkenheid bij grotere infrastructuurprojecten zoals:
  • Verbreding van de A58 (D66, Lokaal Tilburg, VVD);
  • Ontwikkeling van het lightrailnet (GL);
  • Uitbreiden van Brabant-rail (PvdA);
  • Verdere ontwikkeling van het Sternetwerk voor fietsers (Lokaal Tilburg);
  • Inzet van transferium (SP, Voor Tilburg);
 • Ontwikkeling van de snelfietsroutes (Lokaal Tilburg);
 • Streven naar een emissievrij openbaar vervoer (D66, GL).

Naast bovenstaande zaken wijst het FietsForum Tilburg graag nog op onderwerpen die momenteel minder aandacht krijgen maar in de toekomst wel een belangrijke rol kunnen spelen. Met name van belang zijn tijdens deze verkiezingscampagne:

 • Uitbreiding van het aantal fietsstraten;
 • Bredere fietspaden i.v.m. toenemende diversiteit gebruikers;
 • Goederenvervoer per fiets

Deze onderwerpen komen terug in de mobiliteitsvisie 2040, maar krijgen slechts beperkt of geen aandacht in partijprogramma’s.

Voor nu kijken we uit naar mooie verkiezingen en we nodigen de politieke partijen uit om onze visie te helpen realiseren.