Hoe manoeuvreren we tussen de zandhopen door?

Tilburgse binnenstad voorlopig nog een crime voor fietsers.

Tilburg zal er echt een stuk mooier uitzien, maar het duurt nog wel een paar jaar voor het zover is. Ondertussen is er de bouw van de Bankier aan de Spoorlaan, de Willem II straat die een half jaar open ligt, de Spoorzone als een grote bouwput, tientallen straten die open moeten voor nieuwe kabels en leidingen, de bouw van een woontoren op het Pieter Vreedeplein, de verluwing van de Cityring en de aanleg van het Stadsforum. Het is flink afzien voor bewoners, ondernemers en bezoekers van de binnenstad. Fietsers manoeuvreren ondertussen zo goed mogelijk tussen de zandhopen door.

Al die werkzaamheden gaan gepaard met (te) grote overlast op de openbare weg. Bouwbedrijven doen doorgaans het minimale, zijn niet bekend met de lokale situatie, kijken niet vanuit de ogen van fietsers en de gemeente zit er beslist niet altijd bovenop. Zo hebben we te maken met veel te langdurige afsluitingen, verdwenen fietsparkeerplekken, enorme omrijroutes en soms onbegrijpelijke communicatie via de verwijsborden. Zie de St. Caeciliastraat, de Spoorlaan, de Burgemeester Brokxlaan.


Het FietsForum Tilburg heeft zijn zorgen hierover het afgelopen jaar meermaals geuit op het gemeentehuis. Ambtenaren en wethouder Rik Grashoff reageerden begripvol. Ze zeggen zich zeker in de klachten te herkennen en stellen dat er met man en macht wordt gewerkt om het beheersbaar te houden, dat even pijn lijden onontkoombaar is, maar dat ze openstaan voor slimmere suggesties.


Ogen van de fietser

Die suggesties deed het FietsForum. Niet om samen alle individuele knelpunten te bekijken, maar om structureel te kijken vanuit de ogen van de fietser. Zo drong het bij de gemeente erop aan om al via de aanbesteding duidelijk te maken dat bouwers strakke en duidelijke richtlijnen zouden moeten volgen ten aanzien van het fietsverkeer. FietsForum is daarbij bereid mee te denken over een checklist voor fietsverkeer bij werkzaamheden. Ook vond het FietsForum dat de gemeente zelf meer vanuit de fietser zou moeten nadenken over fietsomleidingen. Daarom vroeg het meer structureel betrokken te worden bij de planning van wegwerkzaamheden en verwees daarbij naar ervaringen in Groningen waar de gemeente met bouwers en fietsers om tafel zit om te komen tot gedragsverandering bij zowel de bouwers als de fietsers.


Wethouder Grashoff was bereid mee te gaan met de suggesties. Deels wordt er al aan gewerkt. Zo wordt ambtelijk de laatste hand gelegd aan een Handboek Bouwen in de Binnenstad, waarin richtlijnen voor de bouwers komen. Verder liet Grashoff weten strenger te zullen worden naar de bouwers en zegde hij toe het FietsForum als stakeholder naast het TOG (Tilburgs Overleg Gehandicapten) en het Binnenstadsmanagement te betrekken bij de planbare en langdurige werkzaamheden. We gaan dit in 2022 als FietsForum uiteraard met belangstelling volgen.

Nazorg

Tenslotte: ook na de uitvoering van de werkzaamheden is de situatie voor fietsers soms niet naar wens. Het FietsForum ontvangt dikwijls klachten over zulke knelpunten, dat geldt ook voor de gemeentelijke Fixi app. Beide meldpunten opereren nu langs elkaar heen. Het FietsForum is dan ook blij met de toezegging dat het samen met de verantwoordelijken voor de Fixi app kan gaan bekijken hoe men klachten beter kan analyseren en adresseren om zo te komen tot verbetering van de Tilburgse fiets-infrastructuur.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.