Licht-elektrische voertuigen (LEV’s)

Is er plaats op de Cityring voor LEV’S?

De komende jaren wordt de Cityring in Tilburg aangepast. De ruimte voor auto’s wordt versmald tot één rijbaan. In de hierdoor vrijkomende ruimte liggen mogelijkheden voor het verbeteren van de faciliteiten voor fietsers, denk aan bredere fietspaden. Door de opkomst van licht-elektrische voertuigen (LEV’s) krijg je op de rijweg, het fietspad of op het voetpad er echter nieuwe snelheidscategorieën bij, zoals de speed-pedelec, cargobike, e-step en e-skateboards. Waar laten we die op de Cityring?

In een whitepaper van het LEV-Kenniscentrum van de Hogeschool Arnhem-Nijmegen wordt betoogd dat LEV’s goed passen in de mobiliteitstransitie van binnensteden.

“LEV’s vormen een categorie voertuigen die zich uitstekend leent voor mobiliteit in de stad. Elektrische stepjes brengen je snel en soepel van A naar B, elektrische bakfietsen vervoeren je pakketje van de rand van de stad naar je voordeur. Schone en stille microcars bevoorraden de winkels. Dat ze licht en elektrisch zijn, betekent dat ze minder vervuilend zijn en minder ruimte innemen dan traditionele vervoersmiddelen met een verbrandingsmotor.
Tegelijkertijd dienen ook nieuwe, complexe vraagstukken zich aan. De potentie van LEV’s is hoog, maar in de meeste dagelijks levens zijn ze nog niet ingepast. Dat is ook niet zo gek, LEV’s zijn geen duizenddingendoekjes. Terwijl de ontwikkeling van micromobiliteit past in de grotere mobiliteitstransitie, zal per innovatie een goeie plek in het mobiliteitssysteem overwogen moeten worden. Belangrijke uitgangspunten hierin zijn uiteraard duurzaamheid en effectiviteit, maar ook belangen en wensen van (potentiële) gebruikers, non-gebruikers en verdelingsvraagstukken.”

SWOV, ANWB en Fietsersbond hebben recent voorstellen gedaan voor een bepaalde toewijzing van LEV’s aan weg, fietspad en voetpad. Naar verwachting komt hier in 2023 wetgeving over.

Bron: https://open.overheid.nl/repository/ronl-c5be852e9ddf0f73f0a49bdefd4fd52c5f80f799/1/pdf/bijlage-13-beslisnota-lev-kader-lichte-elektrische-voertuigen.pdf

LEV’s zullen ook veel gebruikt worden als deelvoertuigen. Nu al zien we een groei van elektrische deelscooters en deelfietsen. Na de verruiming van het wettelijk kader, komen er waarschijnlijk elektrische steps bij. Naast de plaats op de weg van de nieuwe voertuigen, is er ook de vraag hoe het parkeren geregeld moet worden. De huidige ervaringen met deelscooters zijn bepaald niet positief en vragen dus om nieuwe regels.  
Het whitepaper van de HAN pleit voor het oprichten van een gemeenschappelijk platform van openbaar vervoer en deelaanbieders (aangevuld met de gemeente), zodat de mogelijkheid om LEV’s als aanvulling op het openbaar vervoer in te zetten optimaal gebruikt wordt. Het parkeerprobleem is oplosbaar via specifieke plekken waar de voertuigen geparkeerd kunnen worden en het onmogelijk maken een rit te beëindigen als de fiets of scooter elders achtergelaten wordt (‘geofencing’).
Zowel landelijk als lokaal wordt er nagedacht over de inzet van LEV’s voor stedelijke mobiliteit. FietsForum Tilburg volgt de ontwikkelingen met aandacht en zal ook in het gemeentelijk beleid aandacht vragen voor de betekenis die LEV’s kunnen hebben voor een leefbare binnenstad van Tilburg. Dit najaar belegt het FietsForum een expertmeeting voor stakeholders over dit onderwerp.