Na de bromfiets ook de snorfiets naar de rijbaan?

In navolging van andere grote steden overweegt Tilburg de mogelijkheid om binnen de bebouwde kom snorfietsen naar de rijbaan te verwijzen. Reeds langer bestaat in het kader van Duurzaam Veilig de mogelijkheid om bromfietsers ( max. 25 km p/u ) naar de rijbaan te verwijzen. Dit kan alleen maar als de max snelheid op de rijbaan niet hoger is dan 50 km p/u en bij niet te hoge intensiteiten van het gemotoriseerde verkeer op de rijbaan.

Die maatregel heeft als onderbouwing dat de snelheidsverschillen tussen de bromfiets en de fiets op het fietspad en de daaruit voortvloeiende conflicten zwaarder worden gewogen dan de snelheidsverschillen tussen de bromfiets en het gemotoriseerd verkeer op de rijbaan. Op het fietspad is de fietser de kwetsbare partij; op de rijbaan is dat de bromfietser. Die zal in het algemeen een hoger attentieniveau vertonen en dus voorzichtiger rijden.

Nu blijkt dat de snorfiets vaak harder rijdt dan 25 km p/u is de keuze: 

  • de snorfiets verbieden (ook vanwege moeilijke handhaafbaarheid en vanwege milieuvervuiling (2-takt)); groot verzet van de handel!

of

  • de snorfiets dezelfde positie te geven als de bromfiets en waar mogelijk (eerder bij 30 km straten dan bij 50 km straten)naar de rijbaan te verwijzen;

Eigenlijk is dit snelheidsoverschrijdend gedrag legitimeren, maar beter dan niets. Bovendien is er de kans dat het gebruik van de snorfiets onaantrekkelijker wordt en afneemt. De eerste mogelijkheid zou het beste zijn (grotere verkeersveiligheid), landelijk te regelen maar voorlopig nauwelijks haalbaar. De tweede mogelijkheid is de second best oplossing. De vraag is of dat per gemeente besloten moet worden of ook een landelijke regeling zoals bij de bromfiets op de rijbaan. Dit verhaal geldt alleen voor de bebouwde kom.