Onderzoek stationstallingen

Begin mei 2013 heeft het FietsForum Tilburg een enquête uitgezet onder de gebruikers van station Tilburg CS. Daarbij besteedden we vooral aandacht aan de treinreizigers die met de fiets naar het station komen. Dit in verband met de nieuwbouwplannen van het station. Zowel de bewaakte als de onbewaakte stalling gaan op de schop. Bovendien komt er aan de noordzijde een nieuwe stalling, wanneer er ook een noordelijke entree is.

In totaal vulden 129 mensen de enquête in. Hiervan komt bijna de helft altijd met de fiets naar het station. Slecht vijf mensen gebruiken nooit de fiets. De overige mensen geven aan te variëren, afhankelijk van het weer, de behoefte aan afwisseling of gezonde lichaamsbeweging. Als alternatief voor de fiets wordt lopen het meest genoemd. De respondenten kwamen uit alle windrichtingen. Daarbij was het zuiden het meest dominant.

Onder de respondenten is het gebruik van de bewaakte en onbewaakte stalling min of meer gelijk. 25 procent gebruikt dagelijks of wekelijks de bewaakte of onbewaakte stalling. Wat opvalt is dat veel mensen variëren. Ongeveer 30% van de fietsers naar het station gebruikt beide stallingen. Men stalt bijvoorbeeld normaal gesproken in de onbewaakte stalling, maar gebruikte de bewaakte stalling wanneer de fiets moet overnachten (“meer dan 24 uur”). Ook het type fiets dat men gebruikt zal van invloed zijn, dure fietsen genieten doorgaans beter onderdak, al hebben we daar niet specifiek naar gevraagd. Vier mensen in onze steekproef gaven aan met de fiets naar het station te komen, maar zowel de bewaakte als onbewaakte stalling te mijden. Een van die mensen gaf de voorkeur aan de stalling onder het Pieter Vreedeplein, om de rest te lopen. Tot slot zijn er nog 2 mensen die aangeven dagelijks bij zowel de onbewaakte als de bewaakte stalling te gebruiken. Dat is bijzonder.

Reden voor het gebruik van de bewaakte stalling is overduidelijk veiligheid. Circa 58 procent van de respondenten wijst dit aan als voornaamste reden. Het is aannemelijk om te verwachten dat deze mensen gemiddeld genomen ook een duurdere fiets berijden. De andere motieven komen niet boven de 10 procent uit. Bij de onbewaakte stalling is de voornaamste reden de prijs: het gratis gebruik. Verder scoort snelheid goed met 12,5 procent.

We hebben ook gevraagd naar een rapportcijfer voor de stallingen. De bewaakte stalling scoort gemiddeld een zes plus. De onbewaakte stalling scoort nadrukkelijk lager. Het rapportcijfer hier is een 4,3. Dat komt mede doordat 15% van de mensen slechts een 1 geeft. Zoals verwacht mag worden, hangt de waardering van de stallingen samen met het gebruik ervan. Frequent gebruik gaat samen met een hogere waardering. Dat geldt voor de bewaakte en onbewaakte stalling. Omgekeerd gaat de relatie ook op. Mensen die zelden of nooit de (on)bewaakte stalling gebruiken zijn ook minder enthousiast over deze stalling. Voor de dagelijkse gebruikers van de onbewaakte stalling geldt dat zij beide stallingen evengoed waarderen.

Over de bewaakte stalling lezen we veel positieve reacties:

Altijd plek, vriendelijk personeel.

Je dure fiets blijft heel

De medewerkers in de kelder worden gewaardeerd: vriendelijke personeel, uitstekende service en goede kennis van fietstechniek. De mogelijkheid tot fietsreparatie wordt gewaardeerd. Ook is het schoon, droog en veilig. Negatieve punten zijn de verouderde rekken, donkere hoekjes en de steile entree. Er is geen ruimte voor aparte fietsen, is een veelgehoorde klacht. Verder geven veel mensen aan dat zij de bewaakte stalling te duur vinden. Met al deze argumenten bij elkaar komt het gemiddelde cijfer voor de bewaakte stalling op een 6,2.

Ruimte voor verbetering van de bewaakte stalling ziet men voldoende. Aandacht voor afwijkende fietsen wordt daarbij veelvuldig genoemd. Daarbij gaat het om te brede sturen of kinderzitjes, maar ook om ruimte voor opladen E-bike of stallen van de bakfiets, eventueel tegen extra betaling. Dit laatste maakt het bijvoorbeeld mogelijk om de kinderen af te zetten op school om vervolgens door te reizen naar het station. Een andere duidelijke wens is meer licht en comfort.

Direct daglicht, zoals de fietsenstalling onder Station Den Bosch. En roltrappen vanuit de fietsenstalling.

Goede en gemakkelijke stallingsmogelijkheid voor alle soorten fietsen (desnoods tegen extra betaling). Ruime openingstijden, zodat je gemakkelijk met de laatste trein naar huis kunt. Reparatie, onderhoudsmogelijkheden. En uiteraard de veiligheid: garantie dat je je fiets altijd terugkrijgt zoals je hem hebt achtergelaten.

Hierbij worden de stallingen onder de Heuvel in Tilburg en bij station Den Bosch meermaals als voorbeelden genoemd. Een eenvoudigere administratie moet fileleed in de spits voorkomen. Dat kan bijvoorbeeld door het gebruik van de OV-chip als betaalmiddel. Qua bereikbaarheid wenst men meerdere in en uitgangen en de mogelijkheid om vanuit meerdere zijden de stalling in te komen. Ook roltrappen worden genoemd. Aardig om te vermelden is dat men voornamelijk behoud van serviceniveau wenst, in plaats van verbetering. Een enkeling wenst zelfs hetzelfde personeel.

De motivatie bij het magere rapportcijfer van 4,3 voor de onbewaakte stalling is duidelijk negatief qua toonzetting. Woorden als puinhoop, chaos, stank, rommel en onveilig worden veelvuldig gebruikt. Ook “zoeken” wordt meermaals gehanteerd, in de zin van het vinden van een beschikbaar plekje, maar ook voor het terugvinden van de fiets bij terugkomst. Ook de beperkte loopruimte tussen de fietsrekken en de geparkeerde auto’s wordt als hinderlijk ervaren. Voornaamste genoemde positieve aspect is het ruimen en rechtzetten van fietsen en opnieuw het toverwoord gratis.

Te weinig plek en in het weekend vernielingen aan fietsen.

Ik zie regelmatig mensen verdwaasd rondlopen op zoek naar hun fiets.

Gratis! en achteraan is er altijd plek.

Wensen voor verbetering van de onbewaakte stalling zijn der volop. Meer overzichtelijkheid wordt door velen genoemd. Dit moet bijdragen aan het sneller vinden van een plekje en het sneller terugvinden van de fiets. Nummers en zones worden genoemd als suggesties voor een beter overzicht. Sommige denken ook dat overzichtelijkheid bedraagt aan minder diefstallen, terwijl andere juist meer beschutting wensen. Veel wensen richten zich op verbeterde mogelijkheden voor het gebruik van een extra slot. Dit levert voor velen in de huidige situatie problemen op. Verschillende mensen stellen ook voor om het principe onbewaakte stalling op te heffen. Daarbij ziet de één heil in permanent toezicht van meerdere politieagenten en de ander meer in stadstoezicht of camerawerk. De bereikbaarheid van de nieuwe stalling moet goed zijn. Je moet er te fiets kunnen komen, luidt het devies, anders heeft het ook geen zin om met de fiets naar het station te gaan. Een trap als entree, die met de fiets in de hand moet worden genomen, wordt dan ook afgewezen. Conflicten tussen fietsers en voetgangers moeten vermeden worden. Het ruimbeleid wordt algemeen goed gewaardeerd en moet blijven of verscherpt worden. Een enkeling denkt hier anders over. Zij zien het ruimen of deze handhavers als onderdeel van het probleem. Meerdere mensen zijn ook van mening dat ruimen onacceptabel is wanneer er onvoldoende capaciteit is. Betere verlichting en meer ruimte voor aparte afmetingen of aparte fietsen worden ook regelmatig genoemd door de respondenten.

Meer plaats en meer openheid. Nu zijn er veel donkere hoeken, dus weinig sociale controle mogelijk.

Veel plekken, voldoende ruimte tussen de fietsen. Goede verlichting ’s avonds en ’s nachts. Beugels waaraan ook een extra slot vastgemaakt kan worden.

De resultaten uit het onderzoek zijn door de kleinschaligheid van de enquête (slechts 129 ingevuld) niet per definitie representatief voor alle trein of stalling gebruikers. Het geeft wel een interessante indruk van wat een deel van de gebruikers van de bewaakte en onbewaakte stalling bij Tilburg Centraal Station vinden en welke wensen zij voor de toekomstige stallingen hebben. Bovendien heeft de enquête veel nuttige informatie en bruikbare tips opgeleverd.

Het FietsForum dankt Fietspunt Derks, Angela van der Kloof, Rikke Schrauwen en Lois de Jong voor hun assistentie bij deze enquête. En natuurlijk zijn wij iedereen die de enquête heeft ingevuld zeer dankbaar!

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.