Stem voor de fiets

Op 16 maart 2022 gaat Tilburg stemmen voor een nieuwe gemeenteraad.

Welke partijen, die meedoen aan de verkiezingen, kun je nu fietsvriendelijk noemen? En op basis van welke criteria doe je dat?

FietsForum Tilburg is er eens in gedoken. Allereerst zijn de verkiezingsprogramma’s van de veertien deelnemende politieke partijen (zoals die staan op internet) doorgenomen. We hebben geteld hoe vaak het woordje FIETS in de verkiezingsprogramma’s voorkomt (fiets, incl. fietser, fietspad, fietsendiefstal enz.).

In schema 1. Hierna vind je een overzicht met daarin de namen van de politieke partijen, de dikte van de programma’s (het aantal pagina’s) en het aantal keer dat het woordje Fiets is genoemd. Ze staan op volgorde van ‘aantal keer Fiets genoemd’ (gerelateerd aan dikte verkiezingsprogramma).

Schema 1.

Overzicht verkiezingsprogramma’s politieke partijen gemeenteraadsverkiezingen Tilburg maart 2022: het aantal keer dat in de programma’s DE FIETS* wordt genoemd.

Politieke partijProgramma verkiezingenPagina’s aantalAantal keer FIETS genoemd
Partij voor de Dierenx3235
Groen Linksx3431
Hart voor Vrijheidxca. 813
SPx2013
D66x3313
Lokaal Tilburgxca. 1412
CDAx378
PvdAx207
50 Plusx226
LSTxca. 175
Forum voor Democratiex435
VVDx243
Ons Tilburgx90
Voor Tilburgx140
Schema 1

*Fiets incl. begrippen als fietsers, fietspaden, fietsendiefstal enz. Met uitzondering van snorfietsen.

We hebben niet alleen op het woordje Fiets zitten turven, we hebben ook nog geïnteresseerd de verschillende programma’s gelezen. En zo kwam schema 2. tot stand, een overzicht van een aantal opvallende en/of bijzondere uitspraken van Tilburgse politieke partijen m.b.t. de fiets.

Schema 2.

Overzicht opvallende punten m.b.t. de fiets uit de verkiezingsprogramma’s van politieke partijen gemeenteraadsverkiezingen Tilburg maart 2022.

Partij voor de Dieren Apart hoofdstuk: ‘vervoer zonder vervuiling’.

Speerpunt: “Veiligheid en schone lucht. Voetgangers, fietsers en duurzaam openbaar vervoer krijgen prioriteit in de stad. De auto is te gast”.

“Fietsers, voetgangers en spelende kinderen krijgen voorrang op auto’s”.
Groen Links“Tilburg een echte loop- en fietsstad”.

“GroenLinks rolt de groene loper uit voor voetgangers, fietsers en het openbaar vervoer”.

“Bewegen door meer lopen en fietsen draagt ook bij aan gezondheid”.
Hart voor Vrijheid“De binnenstad willen wij graag autoluw hebben, waarbij bewoners, bestemmingsverkeer, OV en taxi’s wel toegang hebben en er daarnaast volop ruimte is voor fietsers en voetgangers”.

“Tilburg profileert zich als een fietsstad, maar ondertussen zijn door voortdurende veranderingen de doorgaande fietsroutes vaker onderbroken dan gangbaar. In plaats van nieuwe routes aanleggen wat een kostbare zaak is kan er beter geïnvesteerd worden in het beter onderhouden van de bestaande fietsroutes”.
SP“Daarnaast ook de auto zoveel mogelijk buiten het stadscentrum houden. Met een goed transferium en veel aandacht voor goede fiets- en wandelpaden kan dat”.

“Fietsen in Tilburg is als rijden op een hindernisbaan”.
D66“Langzaam verkeer krijgt in de hele gemeente prioriteit”.

“We kiezen voor ruim baan voor de fiets, maar wel veilig en comfortabel”.

“Meer ruimte voor fietsers, voetgangers en prettige openbare ruimte betekent minder ruimte voor de auto”.
Lokaal Tilburg“Met stip weer in de top 25 van beste Nederlandse fietssteden staan”.
LST“Het Pieter Vreedeplein moet voor fietsers onderhand eens worden afgesloten op dezelfde tijden zoals die gelden voor de Heuvelstraat”.
Voor TilburgBij hoofdstuk verkeersveiligheid staat een foto met fietsers. In het stuk zelf geen woord over fietsen.
Schema 2

Tot slot hebben we de Stemhulp van de gemeente Tilburg ingevuld. Van de 25 stellingen gaat een stelling over het al dan niet autovrij maken van de binnenstad en een andere stelling of er meer ruimte voor auto’s of voor fietsers en voetgangers moet komen. Slechts twee relevante stellingen m.b.t. de fiets dus. Op de laatstgenoemde stelling reageren de politieke partijen in schema 3. hieronder. We hebben de volgorde van de partijen, zoals die in de Stemhulp staat, aangehouden.

Schema 3.

Overzicht reacties politieke partijen op de vraag: Meer ruimte voor auto’s of voor fietsers en voetgangers? Uit: Stemhulp gemeente Tilburg, februari 2022.

Lijst Smolders Tilburg
Het autopesten moet stoppen in Tilburg. Ruimte voor fietsers en voetgangers is belangrijk maar die ruimte is redelijk goed voorzien in Tilburg. Waar het beter moet voor fietsers en voetgangers zal de LST dat ook gaan aanpakken.
D66
De auto is erg dominant aanwezig in het straatbeeld. Wij willen meer ruimte maken voor fietsers en voetgangers. Zo ontstaat er meer plek voor groen en verbeteren we de leefbaarheid en de verkeersveiligheid. Bovendien is fietsen en lopen gezond.
GroenLinks
Een groot deel van de openbare ruimte is ingericht voor autogebruik. Zeker voor korte afstanden wil GroenLinks vormen van langzaam vervoer als wandelen en fietsen stimuleren. Ook wil GroenLinks meer inzet van goed en schoon OV en deelmobiliteit.
VVD
Voor ons is het van groot belang dat mensen zelf kunnen kiezen hoe zij van A naar B willen gaan. Belangrijke voorzieningen in de dorpen en de stad moeten zowel met de fiets als het OV en de auto goed bereikbaar zijn. We jagen de auto’s niet de stad uit.
SP
Fietsen in Tilburg is als rijden op een hindernisbaan. Daarom wil de SP meer ruimte voor fietsers en wandelaars door brede veilige fiets- en wandelpaden en goede parkeervoorzieningen voor de fietser. Wij willen weer de fietsstad van Nederland worden.
CDA
Het CDA wil onze leefomgeving verbeteren en vergroenen, daarom maken we meer ruimte voor fietsers en voetgangers. Wij willen auto’s niet wegpesten uit woonwijken. Zeker voor het deel van onze bewoners die voor vervoer afhankelijk is van de auto.
PvdA
Fietsen en wandelen is gezond. De PvdA wil inzetten op voorzieningen voor fietsers en voetgangers (en het openbaar vervoer) om een goed alternatief voor autorijden binnen Tilburg te bieden.
50PLUS
Veilige, verlichte, brede fietspaden en wandelpaden zonder obstakels verhogen de verkeersveiligheid. Auto’s in de binnenstad max 30km p/u en scooters op de rijbaan. Slimme verkeerslichten geven een snelle en veilige doorstroming.
Lokaal Tilburg
Meer ruimte voor fietsers en voetgangers mag nooit ten koste gaan van de (auto-)bereikbaarheid. De sternet fietsroute moet verbeterd worden. Langzaam verkeer krijgt voorrang op alle rotondes. Veilige fietsroute langs de Kempenbaan (Leyhoeve/van der Valk).
Voor Tilburg Goed voor het milieu en ondernemers.
Forum voor Democratie
De stad moet toegankelijk zijn voor zowel auto’s als fietsers en voetgangers. Alle groepen zijn even belangrijk. De FVD is niet voor het wegpesten van automobilisten.
Partij voor de Dieren
Door ruim baan te geven aan voetgangers en fietsers kunnen we de hoeveelheid auto’s sterk terugdringen. Zo wordt de gemeente veiliger en schoner.
Hart voor Vrijheid
Hart voor Vrijheid wil de verkeerssituatie voor fietsers en voetgangers verbeteren. Met name de overzichtelijkheid van diverse kruispunten laat veel te wensen over. Doorgaande fietspaden beter onderhouden en meer aandacht voor onderhoud van het voetpad.
ONS Tilburg
Alle verkeersdeelnemers moeten veilig deel kunnen nemen aan het verkeer. We zien in de praktijk dat enkel aandacht hebben voor één doelgroep juist kan zorgen voor onveilige situaties. Fietsers en voetgangers zijn kwetsbaar en daarom kiezen we voor hen.
Schema 3

Enkele punten die opvallen aan de reacties van bovenstaande Tilburgse politieke partijen:

  • In het verkiezingsprogramma van ONS Tilburg komen we het woordje fiets niet tegen. In schema 3. echter wel.
  • Een aantal partijen werpt zich op ’tegen het wegpesten van de auto’, zoals LST, VVD, CDA en FVD.

Samengevat:

1) Uit schema 1. komt naar voren dat partijen als Partij voor de Dieren, Groen Links, Hart voor Vrijheid, SP en D66 de fiets het vaakst noemen in hun verkiezingsprogramma’s.

Dat dit niet zaligmakend is en dat een partij ook nog voor andere zaken staat dan een beter fietsklimaat in Tilburg mag duidelijk zijn. De onderbouwing voor die betere positie van de fiets loopt in de diverse programma’s nogal uiteen. En hoe je die fietsambities plaatselijk moet uitwerken, daar waagt lang niet elke partij zich in het verkiezingsprogramma aan.

2) Uit de schema’s 2. en 3. kun je opmaken:

  • Dat een ruime meerderheid van de partijen de positie van de fiets wil verbeteren.
  • Dat een groot aantal partijen de trots van weleer wil voelen (Tilburg Fietsstad).
  • Dat een meerderheid van de partijen de fiets verbindt aan thema’s als milieu, duurzaamheid, gezondheid en bewegen.

En wat streven wij als FietsForum Tilburg na?

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.