Wie zoeken we nog?

Vacature

FietsForum Tilburg is een vrijwilligersorganisatie, die de gemeente gevraagd en ongevraagd adviseert bij het fietsbeleid en de uitvoering daarvan.

Daarnaast bevordert het FietsForum het fietsen in de stad.

Het FietsForum denkt structureel mee over snelfietsroutes, fietsparkeervoorzieningen, fietsstraten, Fietsfestival Tilburg, fietsnetwerken en bewegwijzering.

FietsForum Tilburg zoekt verkeerskundige expertise

(2 tot 4 u/wk)

Wat verwachten we van je:

1 x per maand vergaderen, meedenken over integraal beleid en specifieke dossiers, deelname aan overleggen met ambtenaren en wethouder.

Gemiddeld kost het je 2 tot 4 uur per week.

Wat levert het je op:

Een vergoeding voor gemaakte onkosten, ervaring met lokaal beleid, een netwerk in de Tilburgse samenleving, enthousiaste en betrokken collega’s.

Geïnteresseerd?

Stuur een mail naar: voorzitter@fietsforumtilburg.nl