Velocity 2023

Dennis Ardonne en Theo Smeele hebben Velocity bijgewoond in Leipzig van 9 tot en met 12 mei. In dit verslag wordt inzicht gegeven over de sessies die zijn bijgewoond en de onderwerpen die voor Tilburg als fietsstad interessant kunnen zijn. Er zijn verwijzingen opgenomen naar het programma voor verdere achtergrond informatie.

Het centrale thema van dit fietscongres was : Leidinggeven aan de transitie, onderverdeeld naar de volgende thema’s :

 • Herdefiniëren van de openbare ruimte – Denk vooruit ;
 • Sterk leiderschap voor actie – Leid naar de toekomst ;
 • Samen werken aan rechtvaardige omgevingen — Verander de mentaliteit ;
 • Nu mobiliteitssystemen van de toekomst creëren — Handel consequent ;
 • Naar klimaatneutrale economieën — Werk groen .

Herdefiniëren van de openbare ruimte – Denk vooruit

Dit subthema richt zich op het herdenken van het straatbeeld en het bouwen van de infrastructuur die zal leiden tot meer fietsen!

Wat er momenteel plaatsvindt met onze Fietsring past bij dit subthema. Herinrichting van publieke ruimte ten gunste van de fiets. Ruimtegebruik voor verschillende vormen van fietsgebruik, voor nu en in de toekomst

Aandachtspunten voor Tilburg zijn de volgende :

Sterk leiderschap voor actie – Leid naar de toekomst

Hoe kunnen samenlevingen, besluitvormers, administraties en bedrijven worden overtuigd van de mobiliteitstransitie naar meer fietsen en actieve mobiliteit?

Dit thema is een vraag waar wij ook in Tilburg mee worstelen. Plannen genoeg, maar hoe pakken we het aan om de beslissers te overtuigen? Dit vraagt om creatieve invulling, we kunnen leren van andere steden, en die afzetten tegen hoe het bij ons gaat. Tilburg Fietst (het fietspromotieplan van de gemeente) deed een eerste poging maar ligt nu stil, kunnen we met ideeën van elders dit weer nieuw leven in te blazen?

Aandachtspunten voor Tilburg zijn de volgende :

 • De sessie over de 6 niveau’s van partificipatie is interessant. Een rollenspel met diverse actoren met het doel om een situatie in de wijk te veranderen. Welke angsten zijn er om weggenomen te worden ? Welke methodieken / tools kunnen ingezet worden tijdens welke fase van een project (herinrichting van een gebied) ;
 • Voorbeeld hoe in steden als Zurich, Kopenhagen en Ljubljana wordt omgegaan met weerstand en een stuk leiderschap om ontwikkelingen door te zetten ;.
 • Hoe gaan we om met de naam snelfietspad. Doorfietsroute gaan noemen ?

Samen werken aan rechtvaardige omgevingen — Verander de mentaliteit

Dit subthema laat de kracht zien van samenwerking tussen burgers, advocaten, overheidsinstanties en alle belanghebbenden op weg naar meer inclusieve, gezonde en rechtvaardige omgevingen.

We doen al heel veel in Tilburg, maar we kunnen vast nog wel wat opsteken van hoe het elders gedaan wordt. En we kunnen anderen vertellen hoe wij dit aanpakken in Tilburg. Want hoe dit bij ons is geregeld via een goed overleg tussen gebruikers (ervaringsdeskundigen) , gemeente, beleidsmakers en uitvoerders, is een redelijk uniek geval. Het Tilburgse Model als export artikel, zou zo maar kunnen.

Aandachtspunten voor Tilburg zijn de volgende :

 • Meer aandacht voor de de rol van kinderen;
 • Bremen heeft vol ingezet op verschillende vormen van fietspromotie ;
 • Om knelpunten te monitoren in Zurich, wordt via het ride, rate en repeat principe zaken gevisualiseerd ;
 • Funding voor fietsarmoede projecten : Bernard van Leer Foundation ;
 • Fietsarmoede extra vorm gaan geven.

Nu mobiliteitssystemen van de toekomst creëren — Handel consequent

In dit deelthema wordt onderzocht welke maatregelen en tools effectief zijn, en hoe nieuwe technologieën en diensten, van MaaS tot deelbakfietsen, de weg kunnen wijzen naar een duurzaam mobiliteitssysteem!

Een blik op de toekomst, eerlijk gezegd een thema dat vaker terug komt tijdens conferenties. MaaS (Mobilty as a Service, maatwerk dus) is al op steeds meer plekken in Nederland uitgerold voor bedrijven. Deel cargo-bikes zijn er zelfs al in enkele Nederlandse steden ook (vanuit de gemeente geregeld), handig als je wat grotere objecten wilt vervoeren. Zullen we dit ook in Tilburg kunnen realiseren? Wat zou daar voor nodig zijn?

Aandachtspunten voor Tilburg zijn de volgende :

 • De gemeente Den Haag is vooruitstrevend in de implementatie van cargobikes;
 • Cargobikes kennen nieuwe doelgroepen, die in Tilburg ook onderkend moeten gaan worden;
 • Nieuwe normen van toepassing die bij de herinrichting van de staat voor het gebruik van de cargo bikes.

Naar klimaatneutrale economieën- Werk groen

Dit subthema zal fietsen en actieve mobiliteit centraal stellen in de verschuiving naar bloeiende klimaatneutrale economieën. Het zal ook ingaan op de rol van fietstoerisme in lokale economieën.

Nog steeds een beetje ondergeschoven kind: de fietstoerist! Thema komt vaak terug op de Velocity conferenties, omdat het werkt op plekken waar er ook aandacht voor is. De fietstoerist geeft best veel geld uit in een stad, en wil je dus ook graag ontvangen. Leg hem in de watten en je spint er garen bij als stad! Hoe kunnen we leren van projecten uit andere steden? Wie hebben we nodig om dit thema breder in Tilburg weg te zetten? In Tilburg wordt door FietsTaxi Tilburg op een kleine schaal aan een stukje fietstoerisme gedaan, maar als er echt meer aandacht voor komt, is het een mooie manier van duurzaam toerisme. De groene hub waar Mario Jacobs in het verleden over droomde en aan wilde werken… is er (nog) niet gekomen. Kunnen we in Leigpzig voorbeelden vinden van steden elders waar het wel is? En kunnen we deze voorbeelden ook inzetten in Tilburg ?

Aandachtspunten voor Tilburg zijn de volgende :

 • Het onderwerp is echter wel nauw verwerven met andere thema’s, zoals de ontwikkelingen en opkomende industrie van de cargobikes.