SnelFietsRoutes (doorfietsroutes)

Brabanders laten vaker de auto staan na komst snelfietsroutes. Dit is de kop van een bericht (26-10-2023) op de website van de Provincie Noord-Brabant. Dat is goed nieuws!

Op deze en onderliggende pagina’s presenteert het FietsForum Tilburg haar visie SnelFietsRoutes voor Midden-Brabant. We gaan voor betere fietsverbindingen tussen de grote kernen in Midden-Brabant. Op deze webpagina’s kunt u lezen wat een snelfietsroute is, waarom wij vinden dat er meer Fietssnelwegen moeten komen en waarom het FietsForum een visie heeft opgesteld. Bekijk ook de vijf trajecten. Per traject bieden we een motivatie waarom de fietssnelweg wenselijk is, we belichten de knelpunten en problemen met de huidige verbinding en doen een suggestie voor het tracé van de nieuwe fietssnelweg.

Breda – Tilburg

Tilburg – Den Bosch

Waalwijk – Tilburg

Tilburg – Eindhoven

Tilburg – Turnhout

Het FietsForum kiest voor 5 hoofdverbindingen
Het FietsForum kiest voor 5 hoofdverbindingen.

Een totaalbeeld van alle SnelFietsRoutes is te vinden in deze A-0 pdf.
De laatste stand van zaken in Brabant is te vinden op de volgende website.

  • Tilburg – Waalwijk , de F261 (bestuursovereenkomst getekend op 22 november 2017).
  • Breda – Tilburg (bestuursovereenkomst getekend in september 2018).
  • Een gedeelte van de route Tilburg – Breda is 30-6-2022 geopend.
  • Tilburg – Goirle. In juli 2023 is een besluit genomen over de voorkeursroute (deze loopt vanaf Station Tilburg, via Noordhoekring, Korvelseweg naar de nieuwe overbrugging of ondertunneling A58 ter hoogte van de Professor Goosenslaan via Bakertand en het Dr. Willem Dreespad, Peter Benensonstraat, Abcovenseweg en Beeksedijk naar Hilvarenbeek)

Omroep Tilburg heeft een leuk item gemaakt over de laatste stand van zaken omtrent de snelfietsroutes: Het Andere Normaal – Seizoen 2, aflevering 13