Waalwijk – Tilburg

Waarom is deze snelfietsroute wenselijk?

Wanneer je naar de cijfers kijkt is het eigenlijk vreemd dat er tussen Waalwijk en Tilburg nog geen fatsoenlijke doorlopende fietsroute gerealiseerd is. Het wordt helemaal vreemd wanneer je hoort dat er tussen beide kernen momenteel wel gewerkt wordt aan het ‘opwaarderen’ van de N261 tot A261. Er wordt 80 miljoen geïnvesteerd in meer autoverkeer, terwijl verbeteringen voor de fietser totaal geen aandacht krijgen. Het FietsForum is ervan overtuigd dat investeringen in de fietser beter besteed waren. De afstand tussen beide kernen is beperkt; van centrum tot centrum gaat het om 14 kilometer, dat is uitstekend te doen met de fiets. Tussen Waalwijk en Tilburg treffen we bovendien nog de kernen Loon op Zand en Kaatheuvel. Het is een gebied dat bruist van de activiteiten: campings, restaurants, een vis- en een recreatieplas, diverse soorten natuurgebied en natuurlijk de Efteling met miljoenen bezoekers. Totaal gaat het om 280.000 inwoners en 150.000 arbeidsplaatsen.

F261
Hopelijk staat straks dit bord langs de route

Welk traject geniet de voorkeur?

Er zijn twee logische verbindingen tussen Tilburg en Waalwijk , wanneer we vertrekken vanuit de bestaande situatie. Het eerste traject loopt parallel aan de A261 en langs de Efteling. Het tweede traject loopt via Loon op Zand en door de Loonse en Drunense duinen. Het voordeel van het eerste traject is dat deze een mooie rechte lijn vormt, bovendien worden de kernen Loon op Zand en Kaatsheuvel beide bediend, maar niet gehinderd. Een mogelijk nadeel kan de vindbaarheid zijn en de aantrekkelijkheid van het traject. Ook ontbreekt sociale controle op delen van de route. Het grote voordeel van het tweede traject is de loop van centrum tot centrum. Nadeel van de route zit in het deel dwars door Loon op Zand heen. Ook is het onduidelijk in hoeverre de paden door het natuurgebied de Loonse Duinen kunnen worden opgewaardeerd en in hoeverre een dergelijke ingreep wenselijk is. Op basis van die afwegingen geeft het FietsForum de voorkeur aan het westelijke traject.

Twee mogelijke tracés voor de fietssnelweg Waalwijk - Tilburg
Twee mogelijke tracés voor de snelfietsroute Waalwijk – Tilburg

Wat moet er nog gebeuren?

Traject I (langs de N/A261) is momenteel nog alles behalve een samenhangende route. Er zal over de hele lengte gewerkt moeten worden aan de uitstraling en integratie. De routeinformatie zal moeten worden aangepast, want op meerdere punten wordt men naar het andere traject verwezen.  Meerdere keren moet de fietser over te steken, terwijl er voor hem of haar geen meerwaarde is. Het deel tussen Loon op Zand en Kaatsheuvel verdient extra aandacht; hier zijn de paden te smal en van zeer slechte kwaliteit.

Traject II door Loon op Zand kent soortgelijke problemen. Ook dit traject is geen samenhangend geheel.   De huidige fietspaden zijn  op meerdere punten niet  geschikt voor een snelfietsroute. De kwaliteit van de verharding moet beter worden tussen de Drunense duinen  en Waalwijk. Ook de fietspaden langs de Kasteellaan en Financiën zijn momenteel onvoldoende om snelfietsroute te kunnen noemen. Het zijn nu smalle stroken met matige verharding.

Ga terug naar de hoofdpagina van de visie snelfietsroutes.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.