Wethouder Mario Jacobs en FietsForum Tilburg

Mario Jacobs was jarenlang portefeuillehouder Mobiliteit. Voor het FietsForum was hij daardoor het bestuurlijk aanspreekpunt bij de gemeente Tilburg. Van een GroenLinks-wethouder mag je een warm hart voor de fiets verwachten. Dat warme hart was er vaak ook, getuige de door hem uitgesproken ambitie om serieus op weg te gaan naar een plek in de Top 10 van Nederlandse fietssteden en getuige de wapenfeiten die wij in dit artikel “Wethouder Mario Jacobs en FietsForumTilburg” de revue laten passeren. Dat levert een rooskleurig beeld op. Toch ging lang niet alles naar tevredenheid van het FietsForum. Op een aantal punten liet deze wethouder kansen liggen of liet hij na om door te pakken.

We noemen er een paar: Er liggen mooie plannen voor 6 of 7 SnelFietsRoutes, maar de uitvoering duurt heel veel langer dan gepland. Na jaren discussiëren zijn er nog steeds geen knopen doorgehakt over een fietspad door het Leijpark richting het Elisabeth Ziekenhuis en woonlandschap De Leyhoeve. Ondanks een aantal zware ongelukken en steeds intensiever fietsverkeer langs de Bredaseweg wordt het veiliger fietsen langs de Bredaseweg niet echt aangepakt. Het is goed dat rotondes worden omgebouwd naar fietsers in de voorrang, maar de uitvoering duurt jaren. In 2021 komen 6 rotondes aan de beurt, maar bijvoorbeeld in 2022 gebeurt er niets.

De gemeente lijkt af en toe en hier en daar terug te vallen op het oude model van Tilburg-autostad. Kijk bijvoorbeeld naar de inrichting van winkelcentra: Aabe, Wagnerplein en vooral Koningsoord. Grote parkeerterreinen voor auto’s, geen of weinig groen en fietsparkeren gebrekkig en op afstand. Waar blijft de uitvoering van een maximumsnelheid van 30 km, overal in de bebouwde kom? Fietsen is meer dan mobiliteit, het gaat ook om gezondheid, duurzaamheid, inclusiviteit en… communicatie. Juist de communicatie en afstemming met verschillende afdelingen binnen de gemeente blijft een uitdaging.

Een kleine greep aan feiten uit onze samenwerking

December 2014Mario Jacobs komt met een eerste wapenfeit. Hij scoort de “quick wins”: een stuk of 7 items die snel aangepakt kunnen worden en gunstig zijn voor de fietser. Bijvoorbeeld het veelbesproken Pieter Vreedeplein, de Nieuwlandstraat met het Radiopleintje en een modern parkeersysteem voor fietsers.
28-03-2015In Stadsnieuws staat een mooie foto van Mario op de fiets in de Nieuwlandstaat. In het bijbehorende artikel laat hij weten dat we samen moeten bouwen aan de fietsstad Tilburg. Hij wil een wethouder “slimme en duurzame mobiliteit” zijn: “Je moet mensen verleiden om op de fiets te gaan en dat doe je door ze te faciliteren en door in te spelen op beleving.
22-04-2015 Mario Jacobs spreekt lovende woorden over een initiatief van FietsForum Tilburg. Onze organisatie organiseert namelijk een fietsatelier met de uitdagende titel “Waar blijft de fietser aan het eind van de tunnel?” Het gaat over de nieuwe Willem-II-passage. Het FietsForum maakt zich zorgen over hoe de fietser vanaf de tunnel via hindernissen in de binnenstad moet geraken.
31-08-2015 We nemen deel aan een fietstocht onder leiding van Mario langs locaties in de stad met verkeersproblemen: een stuk of 12. Onze kritiek na afloop behelst dat de ambtenaren vooral van de automobiliteit zijn uitgegaan bij hun beschrijving van verkeersproblemen. Waar blijven de oplossingen voor fietsers op die plekken?
02-12-2015Mario zegt tijdens ons overleg dat hij vooral behoefte heeft aan fietservaringen van Tilburgers. Wat leeft er bij hen? Het FietsForum wil graag meedenken over en een bijdrage leveren aan het nieuwe Mobiliteitsplan 2040 waaraan gewerkt wordt. De wethouder deelt sub rosa mee dat Tilburg in 2017 gastheer zal zijn voor een Nationaal Fietscongres.
23-06-2016We spreken met Mario over het nieuwe Mobiliteitsplan 2040 waarin het fietsen een prominente plaats zal krijgen, maar ook over de moeizame communicatie met de gemeente.
24-11-2016In reactie op het vorige overleg komt de gemeente met een uitnodiging om een TOP-3 van fietsproblemen te noemen. Ons Forum, onder het voorzitterschap van Peter Luiten, schrijft zeer kritische brieven aan Mario over de te trage realisering van snelfietsroutes, over het afwachtende autoluw maken van de binnenstad (binnen de Cityring overal een maximum snelheid van 30 km met meer ruimte voor fietser en voetganger) en over het moeizame fietsparkeerbeleid. Waar blijft de reactie van de gemeente?
12-06-2017Er zijn veel activiteiten tijdens het Nationaal Fietscongres en de viering van 200 jaar fiets: bijvoorbeeld een gezamenlijke lunch en een fietstocht naar Moerenburg en het Trappistenklooster. Het uitvoerige programma van de gemeente mag wat kosten!
16-01-2018Mario spreekt uit dat het goed is waar het FietsForum zich mee bemoeit. Hij stelt dat het in de vorige raadsperiode vooral is gegaan om het omgooien van (VVD-)fietsbeleid. In de komende periode wil hij uitvoering geven aan nieuw beleid voor fietser en voetganger. Wil het FietsForum ook aandacht besteden aan de voetganger?
05-09-2018We spreken met Mario o.a. over de samenwerking met het ambtelijk apparaat, de Mobiliteitsagenda 2040 en de problematische situatie op het Pieter Vreedeplein
26-03-2019Mario vindt de zorgen van het FietsForum over de proeven op de Cityring in verband met de verkeersveiligheid ongegrond. Een andere kwestie die de aandacht vraagt: als Tilburg hoger wil komen op de lijst van fietssteden zullen de rotondes omgebouwd moeten worden naar fietsers in de voorrang. Dat gaat een aantal jaren duren, want de kosten zijn erg hoog (50 tot 60 miljoen).
24-10-2019Mario hoopt op een houding van het FFT die bestaat uit “Ongeduld met Begrip”. Maar: fietsstad Tilburg is op weg naar de top-10 van fietssteden! Mario vindt de inbreng van de fietsnetwerkers heel nuttig.
15-10-2020Mario vraagt het FietsForum kritisch mee te kijken bij de gewenste aanpassingen van rotondes. De verbeteringen voor de fietser die aangebracht zijn tijdens “corona” moeten structureel worden verzilverd.
03-03-2021Het laatste overleg met de portefeuillehouder mobiliteit Mario Jacobs. Hij laat een soort slotboodschap horen: “We hebben een aantal grote opgaven aangepakt. De positie van de fiets is duidelijk veel sterker geworden. FFT had meer kunnen doen op strategisch niveau, lobbyen richting bestuurlijke en ambtelijke organisatie, richting raad en publiek. Als Tilburg hoog in de Fietsstad Top 100 wil komen, moet het meer inzetten op communicatie en draagvlak. We moeten scherp blijven op kleine knelpunten in de stad, dat zien mensen en dat levert draagvlak op voor de fiets.

1 gedachte over “Wethouder Mario Jacobs en FietsForum Tilburg”

  1. Het is goed dat fietspaden voorrang krijgen, het is echter een misvatting dat de automobilisten er na een paar weken aan gewend zijn. Dat zijn alleen de lokale automobilisten. Maar de overige zijn daar niet aan gewend en vooral vrachtwagens en bestelbusjes hebben beperkt uitzicht naar
    rechts achter en moeten stoppen om te kijken.
    Dus plaats de zeskanten stopborden voor het fietspad met de aanduiding dat fietsers van links en rechts komen zodat eenieder moet stoppen voordat het fietspad gekruist wordt.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.